De schoolgids 2021-2022

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken - die voor ouders en leerlingen van belang zijn - beschreven staan voor het schooljaar 2021-2022.

Via het paarse menu kunt u de schoolgids digitaal raadplegen. Klik HIER om de schoolgids in PDF formaat te downloaden

 

06.12 Vertrouwenspersoon en contactpersonen

De school heeft twee contactpersonen bij wie zowel medewerkers als leerlingen terecht kunnen: mevrouw D. Barendregt en de heer R. Steenbergen. Zij zijn te bereiken via: contactpersoon@hethwc.nl.
De externe vertrouwenspersoon (voor alle Cederscholen) is mevrouw I. van Wezel (Adviespraktijk David & van Wezel), bereikbaar op nummer 06-55326539 of per mail: ivanwezel@chello.nl).
Deel dit bericht