HWC en TTO

Vanaf het schooljaar 2002/2003 biedt het HWC een tweetalige vwo opleiding aan. Doel ervan is enerzijds het niveau van het Engels van leerlingen op een zeer hoog niveau te brengen, anderzijds hen een brede, internationaal georiënteerde opleiding te bieden. Het eerste doel trachten we te bereiken door zo’n 75 % van de vakken in het Engels te geven. De doeltaal is de voertaal en dit heeft tot gevolg dat de taalverwervingsprocessen anders verlopen dan bij het reguliere taalonderwijs. De leerlingen beheersen het Engels al snel op een hoger niveau en zij gebruiken eerder authentieke taal. In het kader van het tweede aspect, de internationale oriëntatie, krijgen de leerlingen allerlei uiteenlopende activiteiten aangeboden: van Engels toneel tot e-mailcontacten over de grens en bij een aantal vakken hoort de internationale oriëntatie ook tot het curriculum. Daarnaast gaan de leerlingen op excursie naar Canterbury (tweede jaar), is er een uitwisselingsprogramma in het derde jaar en lopen ze in het vierde jaar een internationale stage. Tevens wordt in TTO-2 en TTO-3 een apart vak International Awareness (internationale bewustwording) aangeboden maar binnen de verschillende vakken wordt er natuurlijk altijd zo veel mogelijk aandacht besteed aan allerlei aspecten van de wereld om ons heen.

De meeste docenten die op het tweetalig vwo lesgeven hebben in ieder geval het Cambridge Proficiency niveau. Daarnaast streeft het HWC er naar om zoveel mogelijk zgn. native speakers aan te stellen voor de Engelstalige lessen.

De leerlingen in het tweetalig vwo worden opgeleid voor het Nederlandse vwo-eindexamen. Aan het eind van de derde klas doen de leerlingen het Anglia examen. De leerlingen sluiten het tweetalig vwo aan het einde van de zesde klas af met een vwo-diploma, een TTO-certificaat en het English diploma Internationaal Baccalaureat op A2 level.

Op dit moment zijn er ruim 120 scholen in Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden. Het Hermann Wesselink College is de enige school voor voortgezet onderwijs in Amstelveen met TTO. Op verschillende scholen in de omgeving wordt versterkt Engels aangeboden dat afgesloten wordt met een Cambridge-examen. Binnen een dergelijk programma krijgen de leerlingen meer spreek- en luistervaardigheid en meer schrijf- en leesvaardigheid. Het betreft dus een uitbreiding van de basisvaardigheden die ook al in het reguliere onderwijs worden aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat TTO-ers zeer snel een duurzame voorsprong opbouwen met name op het gebied van woordenschatkennis en schrijfvaardigheid. Na het derde jaar wordt deze voorsprong niet veel groter maar hij blijft wel in stand gedurende de rest van de schoolloopbaan van de leerlingen.