Identiteit van het HWC

Het Hermann Wesselink College heeft niet voor niets tot slagzin gekozen:

een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde.

Hiermee duiden wij aan dat wij oog willen hebben voor de gelijkwaardigheid van alle leerlingen. Maar ook dat we erkennen dat er verschillen bestaan in belangstelling en aanleg. Het HWC wil een school zijn:

waar leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht verwerven, waar zij met hun eigen mogelijkheden leren omgaan en zij zich zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal leren gedragen; waar ieder, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, in een veilige omgeving tot zijn recht kan komen en anderen tot hun recht wil laten komen en waar het onderwijs, de begeleiding en overige activiteiten passen bij de verscheidenheid aan talenten van leerlingen en medewerkers; die zijn inspiratie, waarden en normen in de eerste plaats ontleent aan de christelijke traditie.