Opleidingsschool

ROSA Opleidingsschool

Het Hermann Wesselink College is partner van de Regionale Opleidingsschool Amstelland e.o. Dit partnerschap bestaat uit zestien VO-scholen en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De scholen bevinden zich in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductie-trajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek.

Voor meer informatie en stagemogelijkheden, zie: www.opleidingsschoolrosa.nl

Het Hermann Wesselink College heeft een lange traditie als stageschool. Sinds enige jaren werken we samen met ROSA. De opleidingsinstituten die participeren binnen ROSA zijn: de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), InHolland, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en de Universiteit van Amsterdam (ILO).

Opleiden in de School houdt in dat de school en de lerarenopleiding gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opleiding van de student. Kern van de opleiding op school is het ‘leren op de werkplek’. Door de nauwe samenwerking tussen opleidingsinstituut en school proberen we de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen.

Doordat de studenten leraren assisteren bij diverse onderwijstaken, waaronder ook werkzaamheden voor secties en teams,; en participeren in allerlei activiteiten op school, doen zij veel ervaring op en ontwikkelen zij nog meer hun vaardigheden voor het beroep van leraar.

Opleiden in de school houdt op het HWC meer in dan alleen het opleiden van studenten. Het betekent ook een uitgebreid programma voor startende docenten, begeleiding en professionalisering voor zittende docenten en het koppelen van praktijkonderzoek aan onderzoeksvragen van de school.

Voor meer informatie over stages op het HWC:

Astrid Prins, pri@hethwc.nl

Heleen van der Werf, wer@hethwc.nl

René Wolbers, wol@hethwc.nl