Pedagogische koers

Onze pedagogische koers:

  1. Het motto van de school ‘een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’ is leidraad voor het pedagogisch handelen
  2. Elke medewerker in school vervult een pedagogische rol t.a.v. de leerlingen, is zich bewust van zijn voorbeeldrol en handelt dienovereenkomstig.
  3. Het pedagogisch handelen van de medewerkers is professioneel en gericht op een optimale ontwikkeling van iedere leerling: we benaderen hen  positief, we laten zien dat we vertrouwen in hen hebben, fouten maken mag, we dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen
  4. Het  pedagogisch handelen van de medewerker berust op de 3 pijlers die de basisbehoeften vormen bij de ontwikkeling van jonge mensen: relatie, autonomie en competentie:
  5. We hebben aandacht voor leerlingen (oog en oor) en leerlingen ervaren dat ook; we investeren in een goede, professionele relatie met leerlingen
  6. We geven leerlingen ruimte binnen aangegeven grenzen; we behandelen hen als individu en respecteren hun eigenheid
  7. We stimuleren leerlingen die kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun weg te vinden in de samenleving
  8. Elke medewerker werkt aan een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door de noties vertrouwen, toezicht en verantwoordelijkheid