Plaatsingscriteria

In onze tweejarige brugperiode onderscheiden we de verschillende stromen:

  • Vmbo-t/havo
  • Havo
  • Havo/Atheneum
  • Atheneum
  • Gymnasium

Omdat onze vmbo-t / havo stroom (M of MH) een combinatie is van vmbo-t én vmbo-t/havo is toelating mogelijk met elk van deze adviezen.

 

Van alle stromen hebben we zowel Nederlandstalige als tweetalige klassen. Voor de tweetalige afdelingen maakt een intake deel uit van de toelatingsprocedure. Daarin ligt het accent op de motivatie van de leerling. Deze intake vindt eind maart plaats. Leerlingen die niet voldoende gemotiveerd of minder geschikt blijken voor het tweetalig onderwijs kunnen in een van de andere stromen geplaatst worden, volgens de daar geldende criteria.

Aanmelding geschiedt volgens de Kernprocedure.

We hebben ruimte voor 11 brugklassen. Voor een evenwichtige verdeling van de opleidingen binnen de school kunnen we, evenals voorgaande jaren, maximaal 3 brugklassen (T-)vmbo-t/(T-)havo plaatsen. Bij overaanmelding vindt loting plaats volgens onderstaand schema, dat gezamenlijk door de Amstelveense schoolbesturen is opgesteld. Belangrijk criterium bij plaatsing van leerlingen uit omliggende gemeenten is de afwezigheid van een bepaald schooltype in die gemeente.