Profiel

Het Hermann Wesselink College is een school die zijn inspiratie, waarden en normen in de eerste plaats ontleent aan de christelijke traditie.

We realiseren ons dat we een christelijke school zijn in een sterk geseculariseerde tijd en in een samenleving waarin verschillende culturen en overtuigingen naast elkaar bestaan en elkaar verrijken.

Daarom zoeken we de dialoog.

We hebben een luisterende houding en een open geest en gaan dus respectvol om met verschillen tussen mensen, culturen en levensovertuigingen. We realiseren ons dat onze identiteit leeft, groeit en zich ontwikkelt. Daaraan willen we voortdurend aandacht schenken in onze school.

Ook de waarden van het leven zijn voor ons belangrijk.

Niet alleen de tastbare wereld doet ertoe, maar ook thema’s die te maken hebben met wat je voelt en denkt, zoals gelijkwaardigheid, goed samenleven, vertrouwen hebben of je kunnen verwonderen. Ze zijn onontbeerlijk voor de volwassenwording van onze leerlingen en voor een hechte schoolgemeenschap waarin een ieder zich in gelijke mate gewaardeerd voelt.

Kort gezegd: het HWC is een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde.

Wat het voor ons uiteindelijk het allermooiste zou zijn, is dat…

de leerling die onze school verlaat, veel heeft geleerd, als mens breed is gevormd, weet wat hij belangrijk vindt, een wijde blik heeft en openstaat voor de dialoog. Hij kan een internationale wereld in beweging aan en is zich bewust van zijn democratische en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hij is op weg een democratisch wereldburger te worden.