Profiel van een HWC-docent

Het docentenprofiel is een omschrijving van competenties, waarover onze docenten dienen te beschikken.
De docent beschikt over de volgende 24 competenties:

I - Vakdidactisch en pedagogisch handelen:

Leiding geven aan leerlingen.

 1. Aansturen van leerlingen: geeft directe sturing aan het gedrag van leerlingen
 2. Geven van verantwoordelijkheid: nodigt leerlingen uit om met eigen initiatieven te komen
 3. Motiveren: enthousiasmeert leerlingen om gestelde doelen te bereiken

Begeleiden van leerlingen.

 1. Signaleren: verzamelt alle informatie die voor een gefundeerd oordeel relevant is
 2. Begeleiden: begeleidt leerlingen planmatig

Specifiek vakdidactisch.

 1. Beheersing vakkennis: houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het eigen vakgebied en brengt die kennis in praktijk
 2. Hanteren van werkvormen: varieert en biedt keuzes in werkvormen
 3. Vernieuwen: signaleert en ontwikkelt nieuwe ideeën en werkwijzen

II - Persoonlijk en interpersoonlijk handelen:

Interpersoonlijk.

 1. Inlevingsvermogen: toont respect voor opvattingen en gevoelens van anderen
 2. Werken in teamverband: betrekt en ondersteunt medewerkers bij het bereiken van de teamdoelen
 3. Flexibiliteit: reageert soepel op veranderende omstandigheden
 4. Stressbestendigheid: presteert goed onder druk en blijft toegankelijk
 5. Integriteit: handelt eerlijk ten opzichte van anderen en zichzelf
 6. Reflectie op eigen ontwikkeling: werkt aan de eigen competentieontwikkeling op basis van gevraagde feedback

Persoonlijk.

 1. Inlevingsvermogen: toont respect voor opvattingen en gevoelens van anderen
 2. Zelfverzekerdheid: heeft vertrouwen in het vermogen juist te handelen en eigen initiatieven te laten slagen
 3. Besluitvaardigheid: neemt zo nodig snel beslissingen
 4. Gedrevenheid: is enthousiast, betrokken en energiek, ook op de lange termijn
 5. Initiatief: voorziet en benut kansen
 6. Betrokkenheid: werkt met toewijding; toont constructieve, emotionele binding met de school, activiteiten en leerlingen
 7. Schriftelijk communiceren: schrijft correct, duidelijk en logisch
 8. Mondeling communiceren: verwoordt gedachten goed in contact met anderen

III - Schoolorganisatie:

Strategische/tactisch.

 1. Plannen en organiseren: maakt een realistische planning van activiteiten en bewaakt het proces tot de doelstellingen behaald zijn

Uitvoerend.

 1. Aandacht voor kwaliteit: stelt hoge eisen aan eigen prestaties en aan die van anderen
 2. Representativiteit: betoont zich in alle opzichten een vertegenwoordiger van de organisatie