Zij-instroom

Zij-instroom

In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde  zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1.  In deze procedure gaat het om een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren behalve havo 4. (Daarvoor is een aparte kernprocedure ontwikkeld, zie hieronder). Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen en wordt er naar bevind van zaken gehandeld. Uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in onze regio.

Klik hier voor de procedure zij-instroom en het centraal aanmeldformulier.

Klik hier voor het inschrijfformulier zij-instroom klas 2 (2020-2021)

Klik hier voor het inschrijfformulier zij-instroom klas 3 en hoger (2020-2021)

 

Plaatsingscriteria voor het Hermann Wesselink College

Bij plaatsing op het HWC gelden de volgende aanvullende plaatsingscriteria:
  • In de regel gaan verhuisgevallen voor: daarbij moet het gaan om leerlingen, die zo ver van hun oude school zijn gaan wonen, dat ze deze redelijkerwijs niet kunnen blijven bezoeken
  • Leerlingen die in Amstelveen komen wonen hebben weer voorrang boven leerlingen uit de omliggende gemeenten.
  • Bij de overige zij-instroom hebben leerlingen die van school moeten voorrang boven leerlingen die van school willen.
  • Broertjes/zusjes hebben geen voorrang bij plaatsing.
  • We hanteren dezelfde geografische criteria als bij de instroom in klas 1: leerlingen uit een gemeente zonder een bepaald type onderwijs hebben voorrang boven leerlingen uit een gemeente waar het gewenste type onderwijs wel aanwezig is.

Procedure havo 4

Voor havo 4 is er een aparte procedure. Voor leerlingen uit de regio Amstelland geldt: leerlingen in de regio Amstelland die op een school zitten die geen havo biedt, krijgen de eerste mogelijkheid om zich aan te melden. Leerlingen die op hun eigen school havo kunnen doen, komen alleen in aanmerking als wij echt voldoende plek hebben. Om uw zoon/dochter aan te melden voor havo 4 kunt u het beste contact opnemen met de decaan van uw huidige school. Die kan u verder informeren over de procedure.