Driehoeksgesprekken

Van 16 november t/m 4 december vinden weer de driehoeksgesprekken plaats. Dat zijn gesprekken tussen leerling, mentor en ouders. De leerling leidt het gesprek en heeft zelf ook de agenda voor het gesprek opgesteld, daarbij gecoacht door de mentor.

 

Actueel

Op woensdag 2 december geldt een zgn. verkort lesrooster: alle lessen duren die dag 40 minuten:

In the picture

sportdag groot succes