Belangrijk bericht in verband met komende week

Amstelveen, 15 augustus 2020

De vakantie is bijna afgelopen. We hopen dat jullie ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19 een goede zomer hebben gehad.
 
Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar bereiden we ons voor op het geven van onderwijs op school onder zo veilig mogelijke omstandigheden. Zoals bekend volgen we daarbij de regels die vanuit de overheid zijn geformuleerd voor het voortgezet onderwijs. Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van het besluit dat al voor de zomervakantie is genomen. Zo hoeven leerlingen geen 1,5-meter afstand te houden tot elkaar, maar wel tot medewerkers. Ook medewerkers moeten onderling 1,5-meter afstand houden tot elkaar. Wel zijn er richtlijnen bijgekomen over ventilatie op scholen.
 
Hoewel we geen zekerheid hebben over de rol van de ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus, hebben we deze week een onderzoek laten uitvoeren naar de luchttoevoer in de lokalen. Het risico op overdracht van het virus zou kunnen worden verkleind, inden in de lokalen ramen en deuren geregeld worden geopend. Maar zoals waarschijnlijk bekend is, kunnen in het hoofdgedeelte van de oudbouw de ramen niet worden geopend.
 
De onderzoeksresultaten over de luchttoevoer in de lokalen zijn op dit moment niet bevredigend. Daarom zijn we in overleg getreden met de GGD om ons te adviseren over te nemen stappen, van het verbeteren van de luchttoevoer in de lokalen tot en met maatwerkaanpassingen zoals het beperkt wisselen van leerlingen in lokalen, het mogelijk dragen van mondkapjes, en het deels aanbieden van afstandsonderwijs. In afwachting van het advies van de GGD hebben we als schoolleiding - in nauw overleg met het bestuur van onze school - besloten alle fysieke activiteiten van leerlingen op school op te schorten. Dit betekent dat de geplande activiteiten voor leerlingen op de dinsdag in ieder geval worden uitgesteld tot woensdag en mogelijk nog tot later. 
 
We vragen begrip voor deze onzekerheid. Hopelijk kunnen we begin volgende week meer duidelijkheid geven over de daadwerkelijke start van het onderwijs.
 
Geniet van jullie laatste vakantiedagen.

dhr. B. Kozijn,
rector

 

Actueel

Middenin de vakantie heeft de muziekgroep van vwo 6 een prachtige uitvoering gegeven van het examenconcert.

Vacature

Het Hermann Wesselink College is op zoek naar een enthousiaste én creatieve onderwijsassistent

In the picture

challenge vandaag