Ondersteuning

Het Hermann Wesselink College is een school voor (tweetalig) vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. Ons motto is: ‘Een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’. Daarmee geven we aan dat we zowel uitgaan van de gelijkwaardigheid als uniciteit van leerlingen. De school streeft naar een open cultuur waar een warm, veilig en prettig schoolklimaat heerst. We willen goed gestructureerd en samenhangend onderwijs op niveau bieden, waarin de leerling in toenemende mate zelfstandig leert werken en verantwoordelijkheid gaat dragen. Elke medewerker vervult een pedagogische rol. We benaderen leerlingen positief, we laten zien dat we vertrouwen in hen hebben, we dagen hen uit het beste uit henzelf te halen en we geven leerlingen ruimte binnen aangegeven grenzen.