Studie- en loopbaanbegeleiding

 

Decanaat

De decanen verzorgen op het HWC de begeleiding bij de pakket- en profielkeuze en de studie- en beroepskeuze. Leerlingen uit alle leerjaren kunnen altijd een bezoek brengen aan de decaankamer. Zij kunnen informatiemateriaal inkijken en zo nodig lenen. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor ouders. VVoor havo en vwo staat veel informatie over vervolgopleidingen en opdrachten op deze site: http://hwc.dedecaan.net.

Huiswerkklas

Het Hermann Wesselink College heeft een huiswerkklas voor de leerlingen uit klas 1 en 2. De huiswerkklas geeft gelegenheid aan leerlingen om in een rustige setting - onder toezicht van een docent of onderwijsassistent - hun huiswerk te maken. De huiswerkklas biedt geen specifieke huiswerkbegeleiding. Ouders kunnen via de mentor hun kind aanmelden voor de huiswerkklas.

Studiecoaches

Studievaardigheden komen aan bod in de mentorlessen in klas 1 en 2 en in de vaklessen. Daarnaast biedt het Hermann Wesselink College kortdurende studiecoaching aan leerlingen die moeite hebben met studievaardigheden en/of met plannen en organiseren. Leerlingen in de eindexamenklas kunnen examentrainingen volgen voor specifieke vakken.

Bijlessen door bovenbouwleerlingen

Bijles voor de onderbouw wordt gegeven door bovenbouwleerlingen. Leerlingen in de onderbouw die in een bepaald vak bijles nodig hebben, kunnen via het mailadres bijles@hethwc.nl bijlessen van een leerling uit de bovenbouw aanvragen tegen een kleine vergoeding. Deze bijlessen worden meestal op school in tussenuren of na schooltijd gegeven.