FAQ | Veel gestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht met uitleg over "veel gestelde vragen". Ieder vak heeft zijn eigen blokje. Scrol er doorheen of klik hier meteen op een van de vakken: Nederlands - Engels - Duits - Frans - Latijn - Grieks - maatschappijleer - geschiedenis - aardrijkskunde - filosofie - lichamelijke opvoeding - economie - godsdienst - beeldende vormgeving - muziek - drama - natuurkunde - scheikunde - biologie - CKV - techniek & Informatica
Gebruik de paarse pijl (rechtsonder) om weer bovenaan te komen.

Engels

moet je goed in Engels zijn voor TTO?
Moet ik al Engels kunnen om naar het tweetalig onderwijs te gaan?

Het helpt wel als je al wat Engels kan, maar ook als je nog geen Engels kan, mag je naar het tweetalig onderwijs. Het enige dat we echt vragen van leerlingen is durf en doorzettingsvermogen. Durf heb je nodig om fouten te maken en doorzettingsvermogen heb je nodig om moeilijke teksten te kunnen lezen, en ondanks de fouten toch Engels te blijven schrijven en spreken. Dan ga je als een speer vooruit met Engels.

TTO en dyslexie
Is tweetalig onderwijs verstandig voor leerlingen met dyslexie?

Er zijn zoveel verschillende soorten dyslexie dat het moeilijk is om hier één antwoord op te geven.  Als je een beetje dyslexie hebt en je ook al Engels kunt spreken en lezen, kan je best kiezen voor tweetalig. Kost het lezen in het Nederlands je nu al veel moeite en kan je nog niet zoveel Engels, dan is het verstandig om je te concentreren op het Nederlands.

Welke methode wordt er gebruikt?

Bij de lessen Engels werken leerlingen vaak aan een taak en leren ze de woorden en grammatica die ze nodig hebben om de taak te volbrengen. In jaar 1 beginnen leerlingen bijvoorbeeld met de taak “Fill your Toolbox” waarin ze de basisgrammatica en studievaardigheden leren en al hun docenten leren kennen door ze in het Engels te interviewen. Andere taken zijn het maken van een kookvideo over gezond eten, het schrijven en opvoeren van hun eigen Crime Scene Investigation toneelstuk.

Bij de tweetalige klassen wordt er ook vaak gewerkt aan vakoverstijgende projecten, zoals tijdens het Biologie- Engels project over “Endangered Species”.

 

Bij alle Engelse lessen is het motto; “Engels leren doe je door te doen”. Natuurlijk doen we wel aan het overhoren van woorden of het toetsen van grammatica. Het staat echter allemaal in dienst van de taak.

 

Engels in de bovenbouw van het TTO
Wat doen jullie in de bovenbouw als de drie jaren tweetalig onderwijs voorbij zijn?

Als je tweetalig vwo hebt gekozen en je gaat naar de bovenbouw, kan je nog door met het IB-programma (International Baccalaureate) voor het vak Engels. Daar leer je veel meer kijken naar hoe de taal gebruikt wordt in verschillende teksten. Je gaat literatuur lezen en plaatsen in zijn context, we kijken naar hoe taal bijdraagt aan het in stand houden van vooroordelen. Het is een rijk en divers programma, waarin leerlingen beter de taal en zijn nuances leren begrijpen en gebruiken. In hun zesde jaar doen de leerlingen naast het nationale Centraal Examen dus ook een mondiaal IB-examen.

Voor T-havo, waarvan de pioniersklas nu in de derde zit, wordt een soortgelijk programma opgezet.

Duits

Heb je Duits al in de eerste klas

Ja, het hele jaar voor vmbo-t en het tweede halfjaar van de eerste klas voor havo en vwo. Daardoor hebben we op school nu net zo veel aandacht voor Duits als voor Frans.

woordjes leren
Moeten de leerlingen veel woordjes leren?

Ja, het leren van een moderne vreemde taal gaat niet zonder dat je woordjes leert. Natuurlijk beginnen we met kleine porties woordjes.

Moeten ze naamvallen leren

Ja ze bestaan nog steeds, maar gelukkig hebben we geduldige leraren die de naamvallen graag uitleggen

Welke methode gebruiken jullie

Wij gebruiken Planet Plus, dat is een Duitse methode. Er staat geen woord Nederlands in, vanuit het principe dat je een taal het beste leert vanuit het onderdompelingsprincipe.

reizen naar Duitsland

Wij hebben onder niet-Corona omstandigheden reizen naar Duitsland; o.a. Dinslaken in vmbo-t 4, Berlijn in havo 5 en vwo 5. Ook hebben we een paar uitwisselingen: Dortmund, Jessen, Oldenburg.

dyslexiebeleid
Wat is het dyslexiebeleid voor de moderne vreemde talen?

De leerling heeft recht op tijdverlenging en SO’s mogen, indien nodig, mondeling herkanst worden. 

geen spaans of chinees
Waarom hebben jullie eigenlijk nog Duits en geen Spaans of Chinees?

Ons buurland Duitsland is onze grootste culturele en economische partner. Als DSD-school (Deutsches Sprachdiplom) zetten wij - voor wie dat in de bovenbouw van het vwo (eventueel havo) wil - in op versterkt Duits.

klassieke talen

wat heb je aan het gymnasium

Wat heb je aan het gymnasium, waarom zou je het doen? 

Je krijgt inzicht in taal

Daarvan profiteer je een leven lang. Je krijgt gevoel voor hoe een taal is opgebouwd en krijgt oog voor de herkomst van woorden en grammaticale structuren in verschillende talen. Een voorbeeld: wie getraind is in de verbuigingen van de Klassieke Talen, doet hiermee z'n voordeel bij het leren van Duits. Bovendien bezit je als gymnasiast straks een woordenschat die je helpt bij het leren van Frans of Italiaans. Maar ook in het Engels is een groot aantal woorden van Griekse en/of Latijnse herkomst. En om dicht bij huis te blijven: hoeveel Nederlandse woorden zijn niet van Latijnse of Griekse origine: basis, school, muur, straat, via, mega, computer, stadion, album, muziek, compact disc, auto, etc.

Je leert beter teksten te begrijpen

In de literatuur worden nog steeds allerlei motieven aan de klassieken ontleend. Een gymnasiast herkent die en begrijpt daardoor beter wat de tekst te zeggen heeft.

Je krijgt cultuurinzicht en leert ook jezelf kennen,

doordat je kennismaakt met de Griekse en Romeinse cultuur. Wie zich verdiept in een andere cultuur leert (omdat onze cultuur nu eenmaal haar wortels heeft in de klassieke wereld) zijn eigen cultuur beter te begrijpen en de betekenis van andere culturen op zijn waarde te schatten. Zo leer je ook relativeren. En dat is iets waarvan een mens zijn leven lang kan profiteren! 

Je ontwikkelt een wetenschappelijke houding en leert belangrijke vaardigheden

Het leren lezen van Grieks en Latijn dwingt je tot een exacte en analytische manier van denken. Daarvan profiteer je ook bij de exacte vakken (zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie) van. Op het HWC combineren heel wat leerlingen het gymnasium met een zgn. natuurwetenschappelijk profiel. 

Je traint op het gymnasium precisie, doorzettingsvermogen, logisch nadenken, inlevingsvermogen, relativeren, creatief denken, plannen en organiseren.
waarom gymnasium op het HWC

Waarom zou je voor gymnasium op het HWC kiezen?

·       Naast de in het programma ingebedde excursies, ondernemen we ook drie keer per jaar een activiteit met ons hele gymnasium (ongeveer 200 leerlingen). Bijvoorbeeld de gymnasium jaaropening, de gymnasiumdag, de toneelvoorstelling!

·       Op het HWC hebben we voor het gymnasium een leerlingenraad (de zogenaamde Comitia) waarin leerlingen worden uitgenodigd mee te denken over onze afdeling.

·       Je hebt gemotiveerde docenten en vaak enthousiaste leerlingen.

·       Op het HWC is het als enige school in Amstelveen mogelijk om het gymnasium te combineren met TTO. Hiermee word je opgeleid tot echte wereldburger!

·       Afgelopen jaar hadden de leerlingen van ons gymnasium zelfs ook in de vakantie een klassieke uitdaging: De Classic Selfie Challenge!

·       Ook heel bijzonder is dat je in de zesde klas het culturele deel van je opleiding afsluit met het zelf spelen van een modern toneelstuk gebaseerd op de Klassieken.

·       De reizen in de (voor)examenklas zijn een prachtige kers op de taart voor diegenen die op het HWC Grieks of Latijn kiezen!

Kan je gymnasium en TTO tegelijk doen

Jazeker, dat kan. Al kan het ook heel goed zonder tweetalig! De vakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur worden sowieso altijd in het Nederlands gegeven. Er is uitdaging genoeg om je als talige leerling in vast te bijten! Het Engels wordt bovendien door gymnasiasten op beide varianten van de opleiding op hoog niveau beheerst. 

overstap naar atheneum
Als je het heel moeilijk vindt, kan je dan ook overstappen naar het atheneum? 

Bij ons op school kies je het gymnasium in principe voor de hele onderbouw. Als het even tegenzit of het lukt je toch niet goed om al je vakken te combineren, dan gaan wij eerst samen op zoek naar hoe dat komt. Heb je al goede leerstrategieën geoefend? Heb je wat extra uitleg nodig? Of kan je hulp gebruiken bij het plannen van je werk? Zo lukt het vaak toch om de meeste leerlingen richting het gymnasiumdiploma te begeleiden.

maatschappijleer

Wat leer je bij maatschappijleer

Maatschappijleer is een verplicht vak dat op middelbare scholen wordt gegeven. Dit schoolvak gaat over de Leer van de Samenleving en dus vooral over burgerschap. Onderwerpen die aan de orde komen zijn vooral politiek, arbeidsmarkt, verzorgingsstaat, pluriforme samenleving en socialisatie. Het vak maatschappijleer wordt gegeven op vmbo, havo en vwo.

In welk jaar krijg je dit vak

In het vierde leerjaar. Maatschappijleer wordt afgesloten met een schoolexamen.

Zijn er ook excursies

Met onze leerlingen gaan we naar een rechtbank, het gemeentehuis, het Binnenhof in Den Haag en naar de Europese Unie in Brussel. Ook ontvangen wij gastsprekers van het Rode Kruis, Rechtenstudenten, en ex-gevangenen.

Werken we ook met digitaal lesmateriaal bij maatschappijleer

Werken we ook met digitaal lesmateriaal bij maatschappijleer

De lesmethode die wij gebruiken heeft een digitaal les- en werkboek. Je hebt dus je laptop wel nodig. Ook de toetsen worden digitaal gemaakt.

Is het vak verplicht

Maatschappijleer is een erg belangrijk vak en verplicht voor alle bovenbouwleerlingen. 

Gaat het vak alleen over Nederland

Bij Maatschappijleer kijken we altijd ook naar de rest van de wereld en hoe bijvoorbeeld in andere landen problemen die wij ook kennen, worden opgelost.

Moet je goed Engels kunnen voor dit vak

Moet je goed Engels kunnen voor dit vak

TTO-leerlingen krijgen Maatschappijleer in het Engels; het vak heet dan Social Understanding. 

beeldende vorming

hoeveel lessen
Hoeveel uren tekenen en handvaardigheid hebben de leerlingen op het HWC?

Globaal kun je zeggen dat alle leerlingen 1,5 jaar tekenen en 1,5 jaar handvaardigheid hebben in de onderbouw. Daarnaast hebben havo- en vwo-leerlingen de mogelijkheid om zich te specialiseren in het vak Artlab. Dit vak wordt 1 uur in de tweede klas en 1 uur in de derde klas gegeven. In de bovenbouw is dit vak een keuzevak.

examenvakken
Wordt tekenen en handvaardigheid als eindexamenvak gegeven?

Ja. Bijzonder aan het HWC is, dat op zowel vmbo-t, havo en vwo de kunstvakken als examenvak kunnen worden gekozen. Daarbij bestaat het vak uit een praktijkdeel en een theoretisch deel, namelijk kunstgeschiedenis.

ook digitaal
Wordt er ook digitaal gewerkt bij deze vakken?

Ja, maar het accent ligt heel nadrukkelijk op het handmatige werken met materialen, zoals die traditioneel bij deze vakken horen. Vooral in de voorbereiding op opdrachten en met name in het vak Artlab wordt ook gewerkt met programma’s als paint.net en Sketch Up.

wiskunde

wiskunde zonder boek

WZB wordt gebruikt in de eerste twee klassen van het Nederlandstalige havo en vwo (en nu nog in tweetalige havo 1 en 2).

Wat is WZB eigenlijk

WZB is een in school ontwikkelde methode van wiskundeonderwijs waarbij veel gebruik gemaakt wordt van de Digitale Wiskunde Omgeving en van projectmatig onderwijs.

Is wiskunde heel moeilijk

Als je goed oefent met je huiswerk valt dat reuze mee. En in klas 1 vinden leerlingen het vaak zelfs gewoon leuk.

helpen bij wiskunde
Kan ik mijn kind wel helpen als ik zelf niets van wiskunde snap?

Natuurlijk. Samen de uitleg lezen kan altijd, en je kunt als ouder altijd samen een vraag verzinnen die je aan de wiskundedocent kan stellen.

Wiskunde in het Engels
Is wiskunde in het Engels heel moeilijk met al die begrippen?

Dat valt wel mee. Leerlingen leren het snel, en vanaf de vierde klas wordt wiskunde weer in het Nederlands gegeven. Die overgang gaat heel soepel.

rekenmachine
Doen de leerlingen niet alles op de rekenmachine?

In het begin moet je echt wel veel zonder je rekenmachine werken. Pas vanaf de bovenbouw havo en vwo ga je met een grafische rekenmachine werken.

natuurkunde

wat is natuurkunde

Bij natuurkunde onderzoeken we hoe de natuur werkt. Het gaat dan niet over levende dingen zoals bij biologie, maar over wat wij natuurwetten noemen. Bijvoorbeeld: als je iets laat vallen, dan valt het omlaag (behalve een ballon met helium, waarom dan?). We kijken naar dingen die altijd op dezelfde manier gebeuren, waarom dat zo is en hoe wij die kennis dan kunnen gebruiken om nieuwe dingen mee te maken. Hier hoort natuurlijk bij dat we proefjes gaan doen. Je kan namelijk pas weten hoe de natuur werkt als je het ook gaat uitproberen! 
Als we eenmaal weten welke wetten er in de natuur gelden, kunnen we hier ook mee rekenen. Bij de natuurkunde maken we dus ook een hoop sommetjes.

in welke klas
In welke jaarlaag beginnen jullie met natuurkunde?

Natuurkunde begint in het 2e jaar. Het is dan een combinatievak met scheikunde genaamd NaSk. In het 3e jaar worden de vakken gesplitst en in de bovenbouw kunnen de leerlingen voor het vak kiezen.

Welke boeken gebruiken jullie

In het vmbo gebruiken we de methode NOVA. In havo/vwo gebruiken we de boeken ‘Overal Natuurkunde’. In dit boek zijn verschillende leerroutes, waarbij leerlingen zelf kunnen kiezen of ze een basisleerroute willen volgen of meer uitdaging willen en de opdrachten van de expertroute gaan proberen. Voor het TTO gebruiken we een Cambridge methode die aansluit op de GCSE’s (examens). We behandelen daaruit wel alleen de stof die overeenkomt met het Nederlandse curriculum, zodat de leerlingen uit TTO en de Nederlandstalige klassen in de bovenbouw dezelfde voorkennis hebben.

Profielkeuze

Natuurkunde is een profielvak in het profiel Natuur en Techniek en een keuzevak in het profiel Natuur en Gezondheid. 

biologie

welke methodes
Welke methode(s) worden bij biologie gebruikt op de verschillende niveaus (en waarom)? 

We gebruiken op het HWC veel verschillende methodes voor biologie, afhankelijk van het niveau en leerjaar. Zo werken we in sommige klassen met ‘Biologie voor jou MAX/Your Biology MAX’, in andere klassen met ‘Nectar’ en in weer andere klassen met de map ‘Biologie Zelf Doen’. De methodes hebben verschillende eigenschappen en wij selecteren de methode die het best aansluit bij het vereiste niveau van de klas. Gedurende de gehele onderbouw wordt op eenzelfde niveau wel dezelfde methode gebruikt, om verwarring te voorkomen. 

laptop of boek
In hoeverre wordt er met de laptop gewerkt bij het vak biologie? 

We werken bij biologie afwisselend met digitale en papieren hulpmiddelen. We proberen hierbij altijd te kiezen voor de methode die het beste past bij de activiteit. Zo is het maken van een biologische tekening nog altijd iets dat op papier gebeurt, maar er zijn voor biologie wel steeds meer digitale middelen beschikbaar die leerlingen kunnen ondersteunen bij het leren (zoals videomateriaal) of die we in de les gebruiken om te controleren of de leerdoelen behaald zijn. Door de Corona-crisis zijn we ook bij biologie in een stroomversnelling gekomen bij het gebruiken van de laptop en worden nu ook vaker de digitale methodes gebruikt (om de voortgang van de leerling beter te kunnen volgen). De laptop blijft echter altijd een middel en geen doel op zich en om deze reden blijven we vasthouden aan ‘Blended Learning’ waarbij flexibel geschakeld wordt tussen papier en digitaal. 

practica
Wat voor practica doen jullie bij biologie

We proberen het vak levendig te maken door regelmatig practica te doen, bijvoorbeeld tekenpractica, werken met de microscoop of voedingsmiddelenproeven. Ook voeren we af en toe snijpractica uit (al worden er altijd alternatieven aangeboden voor leerlingen die hier bezwaar tegen maken). Ook in Corona-tijd hebben leerlingen thuis aan ‘thuis-practica’ gewerkt (zoals bonenplantjes kweken in de vensterbank, koken voor het gezin of zintuigenproefjes) en nu in de 1,5 meter samenleving proberen we regelmatig practica aan te passen aan de RIVM-richtlijnen zodat we zo min mogelijk over hoeven te slaan. 

lichamelijke opvoeding

is er een sportklas op het HWC

Er zijn geen sportklassen op het HWC maar in havo 3 kunnen de leerlingen kiezen voor sport+. Deze leerlingen hebben een uur extra lichamelijke opvoeding. Tijdens deze lessen wordt er dieper ingegaan op het leren lesgeven, organiseren, verdieping in verschillende sporten en ook is er ruimte om kennis te maken met sporten die niet in het reguliere lesprogramma staan.

LO in klas 1
Hoeveel uur per week krijgen de leerlingen LO?

In de eerste klas hebben de leerlingen twee keer in de week lichamelijke opvoeding. De lessen duren 80 minuten.

Wat doe je bij LO
Welke onderdelen komen aan bod tijdens de lessen?

Balsporten, netspelen, turnen, zelfverdediging, acrogym, bewegen op muziek en atletiek.

 

 

economie

economie
Wanneer wordt economie gegeven op jullie school?

Op vmbo-t vanaf de 2e klas en op havo en vwo vanaf de 3e. De reden dat we dit pas later aanbieden is dat de leerlingen eerst wat basiskennis en -vaardigheden vanuit wiskunde meegekregen moeten hebben.

techniek en Informatica

Welke niveaus krijgen T&I

Technologie & Informatica wordt op alle niveaus gegeven: dus op vmbo-t, havo en vwo, in de Nederlandstalige en de tweetalige afdelingen

Welke jaarlagen krijgen T&I

Jaar 1 en 2 het hele jaar 1 lesuur per week (behalve de gymnasiumleerlingen: zij hebben alleen het eerste jaar T&I.) Het derde jaar is T&I een keuzevak.

Wat doe je zoal bij T&I

Programmeren, ontwerpen, tekenen op de computer en met de hand, 3D-printen, lasersnijden, werken met elektriciteit en elektronica, leren werken met gereedschap en machines, etc. 

Kijk op: https://sites.google.com/view/hwcteni/home

 

Nederlands

dyslexiefaciliteiten
Welke faciliteiten krijgt mijn kind met dyslexie?

Uw kind heeft recht op tijdsverlenging en bij de vreemde talen mogen SO’s mondeling worden herkanst. Met verdere vragen hierover kunt u terecht bij zorg en leerlingbegeleiding. 

 

Nederlands als tweede taal
Is er extra aandacht voor leerlingen die Nederlands niet als eerste taal hebben?

Ja, er worden NT2-lessen gegeven aan leerlingen die meer dan gemiddeld moeite hebben met Nederlands. Meer informatie hierover vindt u bij zorg en leerlingbegeleiding.

Nederlands in het TTO
Is er op de tweetalige opleidingen (nog) wel voldoende aandacht voor Nederlands?

Jazeker, als sectie maken we ons daar ook sterk voor.

leesvaardigheid
hoe gaan jullie om met de leesvaardigheid die zo achteruit holt?

In de hele onderbouw beginnen de lessen met 10 minuten lezen in een leesboek dat de leerlingen zelf meenemen. Regelmatig wordt hier ook even over nagepraat om zo de hele klas kennis te laten maken met de verschillende verhalen die gelezen worden.
We streven ernaar dat het lezen van je boek ook bij andere vakken een gewoonte wordt als je klaar bent met je werk of met een toets.

boeken lezen
Moeten ze nog steeds zoveel boeken lezen als ik vroeger?

Waarschijnlijk iets minder dan vroeger, maar ja er worden nog steeds boeken gelezen. En hopelijk met plezier!

Frans

native speakers
Wat doen jullie voor leerlingen die ‘native speaker’ zijn?

Wij bieden geen speciaal programma aan voor leerlingen die native speaker zijn. Vaak zijn de leerlingen goed in de vaardigheden spreken en luisteren, maar op het gebied van grammaticale vaardigheden en schrijfvaardigheden hebben zij de lessen Frans nodig.

Geven jullie Spaans

Nee, school heeft gekozen voor verdieping van Frans, Duits en Engels en niet voor uitbreiding van het aanbod.

Verdieping Frans

Leerlingen kunnen op verschillende niveaus meedoen aan het programma van DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française); dat loopt van A1 t/m B1/2.

boek of online
Wat is de verhouding tussen uit het boek werken en online?

Dit verschilt per onderdeel en per les. Beide worden gebruikt.

niveau in vmbo-t/havo
Op welk niveau wordt er lesgegeven in de vmbo-t/havoklassen?

De klassen vmbo-t/havo krijgen les op vmbo-t niveau, de aansluiting op de havo is geborgd in het onderwijsprogramma.

Welke reizen/excursies zijn er

Dit verschilt per leerjaar. We hebben excursies naar Tournai, Lille en Namur. Ook kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor een reis naar onder andere Parijs of Normandië.

filosofie

Krijgt iedereen filosofie

Nee, filosofie is een keuzevak voor het eindexamen op een havo of vwo-opleiding. Dat betekent dat je in de derde klas, bij je profielkeuze, gaat beslissen of je vanaf de vierde klas filosofie gaat volgen. In de onderbouw hebben we een filosofische theatervoorstelling en proeflesjes, zodat je alvast kennis kunt maken met filosofie en beter weet wat filosofie inhoudt als je het als keuzevak kiest.

wat doe je in een les
In de les doen we veel verschillende dingen: vaak praten we met elkaar over een filosofische vraag of een gedachte-experiment, daarna leer je bijvoorbeeld wat een filosoof daarover heeft bedacht en denk je na over jouw eigen argumentatie in een actueel voorbeeld. We praten veel, maar je leert ook zorgvuldig schrijven en argumenteren en je leert over belangrijke ideeën uit de westerse filosofiegeschiedenis.
heb je een boek nodig
Ja, we hebben een lesmethode, daarin staan de ideeën van belangrijke filosofen uitgelegd en opdrachten om te oefenen die ideeën toe te passen. Ook krijg je in eindexamenjaar een boek wat helemaal gaat over het examenonderwerp, daarin staan teksten van verschillende filosofen.
hoe kan je filosofie toetsen
Hoe kan je filosofie toetsen - is niet alles goed?
Nee, niet alles is goed. Ten eerste toetsen we bij filosofie hoe goed je argumenteert en je standpunt uitlegt en onderbouwt. Dat kan beter of slechter, dus dat kunnen we heus toetsen. Bovendien moet je bij filosofie ook leren wat filosofen zoal geschreven hebben en op een toets moet je ook laten zien of je dat goed begrepen hebt.
is er een eindexamen
Is er een eindexamen? En hoe werkt dat dan?
Ja, er is een eindexamen filosofie. Dat is best moeilijk, omdat je er veel voor moet leren, maar ook heel leuk, omdat je je dan echt verdiept in één specifiek thema. Dit jaar is het thema voor de havisten 'denken over democratie' en voor de vwo-ers 'mens en techniek: wat maakt de mens?'.

muziek

wat doe je bij muziek
Hoe wordt muziek in de onderbouw aangeboden?
Bij muziek leer je verschillende instrumenten bespelen, zoals piano en gitaar in klas 1, basgitaar en drums in klas 2 en in klas 3 wordt er veel in bandjes gespeeld. We besteden aandacht aan zingen en luistervaardigheid en we behandelen verschillende muziektheorie-onderdelen zoals het notenschrift, solfège, akkoordenleer en instrumentenleer. We gebruiken daarvoor een reader, en daarnaast het programma EARZ waar de leerlingen verschillende onderdelen digitaal kunnen oefenen.
welke klassen krijgen het
Wanneer volg je het vak muziek?
Klas 1a, 1b en 1c hebben het hele jaar muziek, de overige klassen een half jaar. Klas 2a, 2b en 2c hebben een half jaar muziek, de overige klassen een heel jaar. Vmbo-t 3 heeft het hele jaar muziek, de derde klassen havo en vwo hebben een half jaar muziek.
muziek in het tto

De tweetalige klassen havo en vwo volgen muziek helemaal in het Engels. De tweetalige vmbo-t klassen volgen muziek gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands.

muziek in de bovenbouw
Hoe wordt muziek in de bovenbouw aangeboden?

Het vak muziek wordt voor alle afdelingen als examenvak aangeboden. Voor vmbo-t 3 is het een keuzevak, voor vmbo-t 4 is het een eindexamenvak, net als voor havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6.

Materiaal
Moet er een instrument worden aangeschaft?

Zoals te zien is op de boekenlijst maakt de sectie muziek geen gebruik van boeken, maar hebben wij eigen lesmateriaal ontwikkeld. Buiten de theorie zullen de leerlingen ook de basisvaardigheden op een instrument leren, hiervoor willen we vragen om te onderzoeken of het mogelijk is voor de leerling om thuis op een akkoordinstrument te kunnen oefenen (bij voorkeur keyboard of gitaar). Mogelijkheden voor het oefenen op een instrument zijn:

  • bij de buren, familie, een vriendje of vriendinnetje
  • instrument tijdelijk lenen
  • instrument aanschaffen, nieuw of tweedehands

 

NOG MEER MUZIEK

Ben je nog niet uitgespeeld/uitgezongen na de gewone muzieklessen? Dan zijn er voldoende mogelijkheden om nog meer muziek te maken! Bijvoorbeeld tijdens de lunchconcerten, met de kerstviering, tijdens de docent-leerlingenconcerten of misschien bij het eindexamen van iemand die het vak gekozen heeft in de bovenbouw. Daarnaast bieden we ook dj-workshops aan en kun je je aanmelden voor het schoolkoor. 

drama

In welke klassen krijg je drama

Drama krijg je in het eerste half jaar van de brugklas. In de tweede klas havo/vwo is drama een keuzevak. In de bovenbouw is er een korte lessenserie ‘Theater’ binnen het vak CKV. 

Is drama een eindexamenvak

Drama is op het HWC geen eindexamenvak

nog meer theater
Stel, je vindt het leuk, is het dan mogelijk om meer met theater te doen op school?

Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is er elke vrijdagmiddag de gelegenheid om onder leiding van een bevlogen dramadocent theater te maken met een groep enthousiaste leerlingen. Het eerste half jaar wordt er toegewerkt naar een voorstelling met kerst, voor de hele school, en het tweede deel van het jaar richt de groep zich op een voorstelling vlak voor het einde van het schooljaar, in de schouwburg van Amstelveen. Iedereen is welkom.

Wat doe je bij drama

In de brugklas vinden we het belangrijk dat de leerlingen elkaar goed leren kennen. Drama-activiteiten bieden een waardevolle bijdrage aan de positieve groepsvorming. Ook werk je spelenderwijs aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, concentratie, creativiteit, inleving en begrip, sociaal inzicht en communicatieve vaardigheden. Samenwerking binnen het maken van scenes is heel belangrijk. Daarom doen we in de les veel aan samenwerkings- en vertrouwensoefeningen. Een aantal wereldberoemde stukken nemen we eveneens door. De periode dat de leerlingen drama hebben, sluiten we af met een kleine voorstelling voor publiek, die we in een dag instuderen. Dit schooljaar zal het een korte filmpresentatie worden.

drama in het tto
Hoe zit het met drama en tweetalig onderwijs?

De leerlingen die tweetalig onderwijs volgen krijgen drama in het Engels. De afsluitende opdracht zal worden begeleid door de groep ‘Shakespeare in Performance’ uit London

scheikunde

vragen van kinderen

Bij scheikunde komen de groep 8 leerlingen altijd een onderzoekje doen aan witte poeders en ze kunnen allerlei proeven doen en bekijken.

De top drie vragen van de leerlingen zijn:

Hoe werkt dat?

We leggen uit hoe een zuur-base indicator werkt, hoe een lichtgevende reactie werkt, hoe een destillatie werkt, etc.

Kan het exploderen? 

We leggen uit dat we in school geen gevaarlijke experimenten doen.

Mag ik het zelf doen? 

We leggen uit dat we ze allerlei experimentjes en een onderzoek zelf laten doen, maar dat bepaalde experimenten te veel veiligheidsrisico hebben om door kinderen te laten uitvoeren

vragen van ouders

De top drie vragen van ouders elk jaar op het Open Huis zijn: 

In welk jaar krijgen leerlingen voor het eerst scheikunde? 

In de tweede klas zit er in het vak nask een beetje scheikunde. In de derde klas krijgen de leerlingen het vak scheikunde.

Hoe veel experimenten doen de leerlingen bij scheikunde?

In de onderbouw doen we veel experimenten, ongeveer om de les. Zo kunnen leerlingen ervaren wat scheikunde is. Het is een experimenteel vak en dat willen we ook overbrengen.

Wordt er ook aandacht besteed aan de actualiteit?

Dat proberen we zo veel mogelijk in de lessen in te passen. We hebben bijvoorbeeld een abonnement op ‘’Actuele Chemie’’, waarbij we vragen voor bovenbouw leerlingen krijgen die over de actuele chemische onderwerpen gaan, zoals bijvoorbeeld de explosie in Beiroet.

 

 

 

godsdienst/levensbeschouwelijke vorming

Wat wordt er geleerd?

We behandelen in het eerste half jaar van de eerste leerjaren vmbo, havo en vwo wereldreligies, levensvragen en religieuze verhalen, waaronder Bijbelverhalen, mede aan de hand van populaire tekenfilms als The Prince of Egypt (over Mozes en de exodus). Daarna behandelen we achtereenvolgens jodendom (eerste leerjaar, tweede semester), het christendom (tweede leerjaar), de islam (derde leerjaar) en het hindoeïsme en boeddhisme. We doen dit grotendeels aan de hand van de methode Van Horen Zeggen/Op verhaal komen.

welke religies
Worden alle godsdiensten (gelijk) behandeld?
Ja, we geven les over de vijf grote wereldgodsdiensten (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme). Daarnaast komen andere religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen (humanisme) volop aan bod. In klas 5 (havo/vwo) behandelen we ook overstijgende thema's als ethiek en godsdienstfilosofie. Daar heet het vak levensbeschouwelijke vorming.
Hoeveel jaar krijgen we dit vak
Leerlingen volgen het vak godsdienst alle schooljaren met uitzondering van de eindexamenklassen vmbo en vwo. Het vak wordt geperiodiseerd aangeboden vanaf klas 2
zijn er excursies naar gebedshuizen
We brengen regelmatig bezoek aan een plaatselijke kerk, een synagoge en een moskee. Ook hebben we vaak gastsprekers in onze lessen. Zo brengen we de wereld van buiten naar binnen en omgekeerd.
Is het vak ook in het Engels
Ja, het vak wordt in de onderbouw vmbo en havo en de bovenbouw vwo ook in het Engels aangeboden als religious education. We maken dan ook gebruik van authentiek Engelstalig lesmateriaal.
DOOR WIE KAN HET VAK GEGEVEN WORDEN

Het HWC is van oorsprong een protestants-christelijke school. In de huidige praktijk staat de school open voor leerlingen én collega's van allerlei verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. De sectie godsdienst heeft docenten met een joodse, islamitische, christelijke en humanistische achtergrond. Van aanstaande docenten wordt niet verwacht bepaalde geloofsartikelen te onderschrijven, wél bevoegdheid, bekwaamheid én bereidheid ambassadeur te zijn van de (religieuze) levensbeschouwingen die in het lesprogramma en in de schoolpopulatie vertegenwoordigd zijn.

CKV

Waar staat CKV voor

CKV staat voor Culturele Kunstzinnige Vorming. ‘Kunst actief meemaken’ is het doel van het vak. Kunst ervaren en beschouwen vraagt van leerlingen betrokkenheid, inzet, kennis en vaardigheden. En omdat de betekenis van kunst nooit vastligt, is een open en onderzoekende houding vereist.

In welke klas heb je CKV

CKV start in de bovenbouw en wordt bij ons op school gegeven in vmbo-t 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5. We behandelen verschillende kunstdisciplines in de les. De laatste periode kan je je als leerling in een bepaalde kunstdiscipline verdiepen en werk je samen met de jaarlaag toe naar een grote eindpresentatie.   

Is CKV verplicht

Ja, CKV is een verplicht vak

Hoe sluit je CKV af

De leerling sluit het vak met een cijfer af. Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer. Andere verplichte onderdelen van het combinatiecijfer zijn maatschappijleer en het profielwerkstuk.

aardrijkskunde

digitaal materiaal
Hoe wordt er gebruik gemaakt van digitaal materiaal in de aardrijkskundelessen?

Bij het vak aardrijkskunde maken we in alle klassen en op alle niveaus gebruik van de methode buiteNLand van Noordhoff. Dit zorgt voor een mooie doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw. Naast een papieren boek heeft elke leerling toegang tot de online omgeving met het digitale boek, oefenvragen en de online bosatlas. De lessen zijn in de onderbouw een mix van zowel klassikale lessen als (groeps)opdrachten en projecten, waarbij regelmatig digitaal materiaal wordt gebruikt.

Is er ook topografie

De topografie wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs, niet als doel op zich.

van Engels naar Nederlands
Hoe is de aansluiting van de TTO-onderbouw naar de Nederlandstalige bovenbouw?

De inhoud van de Nederlandstalige en Engelstalige boeken is exact hetzelfde. Alleen de begrippen zijn soms anders. Veel begrippen worden in de bovenbouw nogmaals herhaald, zodat deze kennis voor alle leerlingen gelijk is. De ervaring is dat de leerlingen van het TTO en de reguliere leerlingen dezelfde kennis en vaardigheden hebben wanneer zij aan de bovenbouw beginnen.

Moeten we een atlas aanschaffen

We raden het aan, maar het is niet verplicht. We maken op dit moment veel gebruik van de online bosatlas.

geschiedenis

hoe zijn de lessen
Hoe wordt er lesgegeven/zit je in de klas te luisteren e.d.?

In 80 minuten bieden we veel werkvormen aan, waaronder uitleg, verwerking, digitale didactiek en nabespreking.

Hoe en waarom een digitale methode

De digitale methode helpt om te differentiëren, meer met digitale materialen te kunnen werken, meer in te spelen op behoefte van de leerlingen.

TTO
Hoe is de aansluiting bv. met de tweetalige havo methode?

TTO-methodes sluiten goed aan, maar zijn soms wel wat pittig. We helpen leerlingen bij het aanleren van Engelse termen en doen ook aan CLIL-werkvormen.

Wanneer hebben jullie het over WO2

Op het vmbo-t in klas 2 en 4, op de havo in klas 3 en 4 en op het vwo in klas 3 en 5.