Sociaal- emotionele ondersteuning

 

Leerlingbegeleiders

Op het HWC zijn enkele leerlingbegeleiders, die gespecialiseerd zijn op het gebied van sociaal-emotionele problemen. Zij kunnen op school een aantal gesprekken voeren met de leerling.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van hulp voor leerlingen met psychosociale problemen en/of problemen in de thuissituatie. De schoolmaatschappelijk werkers zijn drie dagen per week op school. Indien nodig kunnen zij doorverwijzen naar hulpverlening buiten school.

Sociale vaardigheidstraining

Voor leerlingen in de eerste en tweede klas biedt het HWC de mogelijkheid tot het volgen van een sociale vaardigheidstraining op school. Sociale vaardigheden en weerbaarheid zijn belangrijke eigenschappen voor een jongere om zich staande te houden in het leven. Sommige jongeren vinden het lastig om zich een goede houding te geven in sociale situaties . Tijdens de training leren de leerlingen de belangrijkste sociale vaardigheden te gebruiken door middel van groepsoefeningen en rollenspelen. De trainers proberen de training zo goed mogelijk aan te passen aan de verschillende hulpvragen van de deelnemers.

Training omgaan met faalangst

Leerlingen die last hebben van cognitieve faalangst en daar wat aan willen doen, kunnen op school een training ‘Omgaan met Faalangst’ volgen. Vanaf oktober is er een training voor leerlingen uit de eindexamenklassen en na de kerstvakantie een training voor leerlingen uit de tweede en derde klassen. De faalangstreductietraining is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en het leren omgaan met gevoelens van faalangst, daar waar deze de schoolprestaties negatief kunnen beïnvloeden.