Sociaal- emotionele ondersteuning

Leerlingbegeleiders

Op het HWC zijn enkele leerlingbegeleiders, die gespecialiseerd zijn op het gebied van sociaal-emotionele problemen. Zij kunnen op school een aantal gesprekken voeren met de leerling.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van hulp voor leerlingen met psychosociale problemen en/of problemen in de thuissituatie. De schoolmaatschappelijk werker is twee dagen per week op school. Indien nodig kan zij doorverwijzen naar hulpverlening buiten school.
Sociale vaardigheidstraining
Voor leerlingen in de eerste en tweede klas biedt het HWC de mogelijkheid tot het volgen van een sociale vaardigheidstraining op school. Sociale vaardigheden en weerbaarheid zijn belangrijke eigenschappen voor een jongere om zich staande te houden in het leven. Sommige jongeren vinden het lastig om zich een goede houding te geven in situaties waar zij met andere mensen te maken hebben. Tijdens de training leren de leerlingen de belangrijkste sociale vaardigheden te gebruiken door middel van groepsoefeningen en rollenspelen. De trainers proberen de training zo goed mogelijk aan te passen aan de verschillende hulpvragen van de deelnemers.

Training omgaan met faalangst

Leerlingen die last hebben van cognitieve faalangst en daar wat aan willen doen, kunnen op school een training ‘Omgaan met Faalangst’ volgen. Vanaf oktober is er één voor leerlingen uit de eindexamenklassen en na de kerstvakantie één voor leerlingen uit de tweede en derde klassen. De faalangstreductietraining is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en het leren omgaan met gevoelens van faalangst, daar waar deze de schoolprestaties negatief kunnen beïnvloeden.