Wilt u uw kind aanmelden op het HWC, maar niet voor het eerste brugjaar, lees dan hier de informatie over zij-instroom.

Kernprocedure zij-instroom

Eerste aanmelding

Het uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in de regio. Hiertoe is een aanmelding op twee plaatsen nodig:

  1. Als ouder meldt u uw kind vóór 1 mei aan op de wachtlijst van de scholen in de regio via het CENTRAAL AANMELDFORMULIER. Geef hier een 1e, 2e en 3e voorkeur aan. Vul de drie voorkeuren alle drie in. Voor het HWC geldt dat aanmelding voor vmbo-t 2 (mavo 2) niet mogelijk is.
  2. Hiernaast meldt u uw kind ook vóór 1 mei aan bij de school van uw eerste voorkeur. Hiervoor kunt u dit formulier invullen: AANMELDFORMULIER ZIJ-INSTROOM.

Zodra beide formulieren zijn ingevuld vraagt de school van de 1e voorkeur informatie op bij de huidige school van uw kind. Als deze informatie is ontvangen staat uw kind op de wachtlijst voor zij-instroom in de regio Amstelland. De school van eerste voorkeur neemt contact met u op om de aanmelding te bevestigen.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Plaatsing

Aan het einde van het schooljaar bespreken de scholen in Amstelland de aanmeldingen uit het centraal aanmeldingsformulier. In de weken van 8 en 15 juli 2024 ontvangen ouders informatie over mogelijke plaatsing, gevolgd door eventuele intakegesprekken.

Tot slot wijzen wij u er op dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u met de huidige school van uw kind gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.   

Procedure zij-instroom in havo 4

Voor instroom in havo 4 wordt een andere procedure gevolgd. Leerlingen in de regio Amstelland die op een school zitten die geen havo biedt, krijgen de eerste mogelijkheid om zich aan te melden. Leerlingen die op hun eigen school havo kunnen doen, komen alleen in aanmerking als wij voldoende plek hebben. Om uw zoon/dochter aan te melden voor havo 4 kunt u het beste contact opnemen met de decaan van uw huidige school; die kan u verder informeren over de procedure. Bij overstap gedurende het schooljaar (bijvoorbeeld verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met het HWC.

Algemene vraag?

Voor algemene vragen kunt u een mail sturen naar zij-instroom@hethwc.nl.