actieve ouders

 

De rol van ouders

We hechten veel belang aan contact met en betrokkenheid van ouders.  Uiteraard in de eerste plaats rondom het functioneren en welbevinden van hun eigen kind(eren) op school: veel ouders leven mee, helpen een handje met plannen, tonen interesse in resultaten en helpen hun kind als het even niet meezit, gaan in op uitnodigingen voor een driehoeksgesprek en weten de mentor te vinden als er iets te bespreken is over hun kind. We zijn daar erg blij mee. Daarnaast is er een grote groep ouders, die ook nog meedenkt over het schoolbeleid, gevraagd en ongevraagd feedback geeft, bv. in MR en oudercommissie, meepraat over het reilen en zeilen in het team van hun kind bv. in een van de oudercontactgroepen en de handen uit de mouwen steekt als we een helpende hand goed kunnen gebruiken. School investeert niet alleen in ouders, ouders investeren ook in school en dat waarderen we zeer. De school wordt er beter van.