ons onderwijs

Het HWC biedt acht opleidingen aan, vier Nederlandstalige en vier tweetalige: vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. Wij vinden dat op alle opleidingen het leren van de leerling zelf centraal moet staan. Je leert en ontwikkelt je beter als je zelf iets te zeggen en te kiezen hebt: vandaar dat we je, natuurlijk binnen bepaalde kaders, zelf de regie over je leren geven en veel keuzes aanbieden. Zo kun je extra vakken kiezen, houd je zgn. driehoeksgesprekken en proberen we je zoveel mogelijk verschillende leerervaringen te laten opdoen. We denken dat je daardoor ook met meer plezier leert.