De schoolleiding

Bert Kozijn

Rector 

koz@hethwc.nl

Met veel plezier werk ik in het onderwijs. Bezieling van mensen en in organisaties hebben mijn grote interesse. Mijn inspiratie vind ik vooral in de verwondering over de enorme diversiteit waarin en waarmee mensen hun drijfveren vormgeven. Werken in het voortgezet onderwijs biedt daarvoor veel ruimte. Ik stel me daarin van nature nieuwsgierig op: welke zaken zijn voor jou echt betekenisvol en waar wil jij je energie aan verbinden?

 

 

Katja Klip

Conrector onderwijs

klip@hethwc.nl

De charme van het werken op een school zit voor mij in de dynamiek van de dagelijkse praktijk in combinatie met de blik op de toekomst. 
We staan middenin de maatschappij met leerlingen die ons spiegelen en verrassen met hun eigenheid. Tegelijkertijd richten we ons op de lange(re) termijn: goed onderwijs dat bijdraagt aan de vorming van de jongvolwassenen van morgen.
Soms slagen we daar direct in, soms heeft het meer tijd nodig.
Vanuit mijn functie als conrector houd ik me bezig met vragen als: wat is kenmerkend voor het onderwijs dat we bieden op het HWC? Hoe houden we ingezette ontwikkelingen vast en maken we zichtbaar wat we doen?
Ik ervaar het als een groot plezier om hier samen met collega’s aan te werken, vanuit mijn overtuiging dat elk kind èn elke collega gezien mogen worden. Zo krijgt iedereen de kans om zich verder te ontwikkelen.

Robert Claassen

Teamleider (tweetalig) vmbo-t

clar@hethwc.nl

Luisteren naar de ander en proberen ook zijn of haar perspectief op de werkelijkheid te begrijpen. Dat probeer ik zelf te doen en ook leerlingen mee te geven. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin we wat meer begrip voor elkaar hebben en rekening met elkaar houden. Als leerlingen niet alleen met een diploma, maar ook met een goed gevoel de school verlaten, dan hebben we het goed gedaan. We werken er iedere dag keihard aan om dat voor elkaar te krijgen en dat is het mooiste werk dat er bestaat.

 

Jan Kok

Teamleider havo/vwo 1 en 2 en vwo 1, 2 en 3

kok@hethwc.nl

Het is mijn missie om leerlingen voor te bereiden op hoe ze zich staande kunnen houden in de maatschappij. Het gaat niet alleen om de cijfers, maar juist ook om wie je bent. Het is daarom belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn in een veilige omgeving. Van daaruit kunnen leerlingen zich steeds weer laten uitdagen om nieuwe dingen te proberen en om zich te verwonderen over de wereld. Als teamleider is het mijn doel om leerlingen te helpen zodat ze zich kunnen focussen op hun ontwikkeling. Een belangrijk deel daarvan gaat over houding en communicatie. De speerpunten op onze school zijn o.a. wereldburgerschap en persoonsvorming en dat sluit helemaal bij mijn visie aan.

Jolanda van Veen-Filius

Teamleider Zorg & Begeleiding

vee@hethwc.nl

Het is inspirerend om te zien hoe jongeren zich in de jaren op de middelbare school gaandeweg ontwikkelen en zichzelf en de wereld ontdekken. En als de ontwikkeling soms wat anders verloopt, is het van belang om op school samen te kijken naar passende mogelijkheden. Ik vind het belangrijk dat elke leerling de kans krijgt om te leren en zich veilig en prettig voelt op school. In mijn overtuiging gaan leren en de sociale ontwikkeling gelijk op. Leren doe je van en met elkaar.