AANMELDEN BRUGKLAS

De aanmeldingsperiode is afgelopen. Alle brugklassen van het HWC voor het schooljaar 2024-2025 zijn vol. Het is niet mogelijk uw kind op een wachtlijst te zetten.


De aanmeldperiode voor de brugklas loopt van 25 tot en met 31 maart 2024. Het aanmelden gaat volgens de Kernprocedure Amstelland (SWVAM) en vindt uitsluitend online plaats via een zgn. ELK inlog, die u van de basisschool van uw kind ontvangt.

Leerling van een basisschool in Amsterdam of een zgn. buitenleerling?
Op de website van de Kernprocedure Amstelland vindt u de instructies voor de digitale aanmelding.
[For English, see the FAQ at the end of this page.]

Plaatsing op het HWC

Bij het plaatsen van de leerlingen op het HWC wordt het volgende plaatsingsschema gehanteerd:

Geplaatst op het HWC?

Op 24 april 2024 kunt u vanaf 15.00 uur in het ouderportaal van de Kernprocedure Amstelland zien op welke school uw kind is geplaatst. Is uw kind geplaatst op het HWC dan schrijft u uw kind op donderdag 25 of vrijdag 26 april in. Ook dit gaat online; u ontvangt van het HWC een mail met de link naar het inschrijfformulier.

Belangrijke data

Inschrijfperiode online aanmelden:

maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024

Intake tweetalig havo maandag 8 april 2024
 
Intake tweetalig vmbo-t dinsdag 9 april 2024
 
Intake tweetalig vwo woensdag 10 april 2024
 
Bericht over plaatsing woensdag 24 april 2024
 
Inschrijven (online) op het HWC donderdag 25 en vrijdag 26 april 2024

Heeft u een vraag? Neemt u dan contact op door een mail te sturen naar: aanmelden@hethwc.nl.

 

Veelgestelde vragen / FAQ

Algemene vragen over aanmelden

Kan iedereen zich aanmelden voor het HWC?

Alle leerlingen met minimaal een vmbo-t-advies kunnen zich aanmelden voor het HWC. Bij overaanmelding vindt loting plaats volgens het schema hiernaast.

Hoe zit het met broertjes, zusjes en tweelingen?

Broertjes en zusjes van leerlingen die op dit moment op het HWC zitten, hebben plaatsingsgarantie. Tweelingen zijn broers/zussen van elkaar en dat betekent dat als het ene kind wordt geplaatst, dat dan de ander automatisch ook geplaatst is.

Hoeveel brugklassen komen er? En hoe is die verdeling?

We hebben ruimte voor 11 brugklassen. Voor een evenwichtige verdeling van de opleidingen binnen de school kunnen we, net als voorgaande jaren, maximaal 3 brugklassen (T-)vmbo-t/havo plaatsen. De verdere verdeling maken we op basis van de aanmeldingen die binnenkomen.

Wij verhuizen vanuit een andere regio of vanuit een ander land en beschikken daarom niet over alle benodigde papieren. Met wie kan ik het beste contact opnemen?

U kunt het beste een email sturen naar aanmelden@hethwc.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vragen over aanmelden TTO

Kan iedereen zich aanmelden voor TTO?

Je kunt alleen starten in TTO als je goed Nederlands spreekt en schrijft. De ervaring leert dat leerlingen die bijvoorbeeld van internationaal onderwijs komen, niet snel genoeg goed Nederlands leren als ze zoveel les in het Engels blijven hebben. Zo kunnen later in de bovenbouw problemen ontstaan, wanneer wordt toegewerkt naar het eindexamen, dat in het Nederlands is.

Wanneer ontvang ik informatie over de intake?

Als iemand wordt aangemeld voor een tweetalige afdeling, dan krijgt hij/zij meteen een brief met uitnodiging voor de intake mee naar huis. Daar staat ook extra informatie in.

Waarom is er een intake voor tweetalig onderwijs?

Meedoen aan tweetalig onderwijs is leuk, maar vraagt ook wat. De leerlingen worden in het diepe gegooid, moeten veel Engels praten terwijl ze dat misschien nog moeilijk vinden en gaan in het tweede jaar al op reis. Het vraagt een open, nieuwsgierige houding en lef. Daarnaast bekijken we ook of het niveau van het Nederlands goed genoeg is om tot tweetalig onderwijs te worden toegelaten. Tijdens de intake kunnen wij een inschatting maken of tweetalig onderwijs bij de leerlingen past, en ook andersom: de leerlingen kunnen onderzoeken of ze het wel zo leuk vinden als ze denken.

Wat als die intake niet zo goed verloopt?

Dan volgt altijd overleg. We nemen contact op met de ouders om uit te leggen waarom wij twijfels hebben bij de keuze van TTO (bijv. niveau van het Nederlands of ontbreken van motivatie). Hierbij staat voor ons voorop dat we voor elk kind de keuze willen die voor hem/haar het beste is.

Waarom is er geen tweetalig havo/vwo?

Leerlingen met een havo/vwo-advies die graag tweetalig onderwijs willen volgen, plaatsen we in een tweetalige havo-klas. We beschouwen tweetalig havo als een havo-opleiding met een extra moeilijkheidsgraad. Dat maakt het geschikt voor leerlingen met een havo/vwo-advies. Mocht in de loop van de tijd blijken dat de lessen te makkelijk zijn, dan kunnen leerlingen na de tweede klas doorstromen naar tweetalig (of regulier) vwo.

Vragen over loten

Hoe verloopt de loting?

Als blijkt dat we voor een bepaalde stroom meer aanmeldingen dan plekken hebben, moeten we loten. Dat gebeurt altijd onder toeziend oog van een notaris. De leerlingen die in aanmerking komen voor loting krijgen allemaal een uniek nummer. De notaris trekt vervolgens het aantal nummers dat nodig is. Dit doen we uiteraard per eerste/tweede ring (dus eerst de nummers van de leerlingen uit de tweede ring en daarna de nummers van de leerlingen uit de eerste ring). In een gezamenlijke bijeenkomst van de Kernprocedure plaatsen we de uitgelote leerlingen zoveel mogelijk op hun school van 2e voorkeur en als dat niet lukt 3e voorkeur etc. Ook hier geldt dat als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dat we loten (op dezelfde wijze en met behulp van dezelfde notaris). Voor meer informatie verwijzen we graag naar de schoolkeuzegids van de Kernprocedure Amstelland.

In welke groepen gaan jullie zeker loten?

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan moeten we loten. We kunnen niet van tevoren voorspellen in welke groepen dat zal zijn. De afgelopen jaren zijn in dat opzicht ook te wisselend geweest om er trends in te kunnen ontwaren.

Wat moet ik doen als mijn kind is uitgeloot?

In het ouderportaal van de Kernprocedure Amstelland kunt u zien op welke school uw kind is geplaatst. Vervolgens schrijft u uw kind in op de desbetreffende school.

Is er na de loting een wachtlijst?

We werken niet met een wachtlijst omdat het in de praktijk zelden voorkomt dat er nog wijzigingen in de aanmeldingen komen.

 

Overige vragen

Als er nog plek is na de centrale loting en plaatsing, kan ik mijn kind dan nog aanmelden?

Dat kan. Als er nog plek is na 24 april 2024, dan laten we dat weten op onze website. Het is dan mogelijk om op 25 en 26 april aan te melden voor de plaatsen die nog vrij zijn.

Mijn kind wil graag bij een vriend(in) in dezelfde klas geplaatst worden, kan dat?

Het is belangrijk dat u dit duidelijk aangeeft op het aanmeldformulier. We proberen altijd rekening te houden met de voorkeuren voor de klassenindeling, maar kunnen het van tevoren niet helemaal garanderen.

Information in English

The registration period for the first year of secondary school runs from March 25 to 31, 2024. Registration is in accordance with the Kernprocedure Amstelland (SWVAM) and takes place exclusively online via a so-called ELK login, which you receive from your child's primary school.

Register a student from primary school Amsterdam at VO Amstelland
A student from a primary school that is affiliated with the Kernprocedure Amsterdam can register as follows at a secondary school participating in the Kernprocedure Amstelland: parents can request a parent login via this page from Monday, March 18, 2024. Digital registration is then possible during the registration week from March 25 to 31, 2024. Parents complete the preference list with the 2 or 5 choices (depending on the advice). On April 24, 2024 after 3 PM, parents can see where their child has been placed in the ELK Amstelland parent portal.
NB A student can only register for one procedure: Kernprocedure Amstelland or Kernprocedure Amsterdam.

Register an outside student at VO Amstelland
If a student does not attend a primary school in Amstelland or a primary school that participates in the Kernprocedure Amsterdam, we call it an outside student. The outside student registers in the registration week of March 25 to 31, 2024 in the same way as described above.