AANMELDEN BRUGKLAS

De aanmeldperiode voor de brugklas loopt van 25 tot en met 28 maart 2024. Het aanmelden gaat volgens de Kernprocedure Amstelland. We hanteren daarbij dit plaatsingsschema:

Hoe meld je je aan?

De aanmelding voor het HWC vindt, zoals elk jaar, gewoon op school plaats. Je hoeft geen afspraak te maken om het aanmeldformulier te komen inleveren. Op school kunnen we persoonlijk controleren of alles in orde is en of alle papieren voorzien zijn van een handtekening. Kom dus in de aanmeldweek naar het HWC en neem de volgende documenten mee:

  1. Op naam gesteld aanmeldformulier van de Kernprocedure (ELK-aanmeldformulier). Je ontvangt dit formulier van de basisschool. Daarop staat het basisschooladvies vermeld. Op dit formulier vul je 5 scholen in, op volgorde van voorkeur. Let op: een school mag maar 1x voorkomen op de lijst.
  2. Ons eigen aanmeldformulier / registration form in English. Je kunt het formulier ook ophalen bij ons op school.
  3. Identiteitsbewijs van de leerling (bijvoorbeeld een identiteitskaart of paspoort).
  4. Uitslag van eventueel aanvullende testen (indien van toepassing).
  5. Eén recente pasfoto (plak deze a.j.b. voorop het HWC-aanmeldformulier).
We zijn elke dag open tussen 8.00 en 16.30 uur. Het is altijd mogelijk om ter plekke nog een (korte) vraag te stellen. Je kunt je vragen ook eventueel van te voren naar ons mailen (aanmelden@hethwc.nl) of even bellen (020-6459751).

Belangrijke data

Inschrijfperiode aanmeldweek:

 maandag 25 t/m donderdag 28 maart 2024

Intake tweetalig havo
 maandag 8 april 2024
 
Intake tweetalig vmbo-t  dinsdag 9 april 2024

Intake tweetalig vwo
 woensdag 10 april 2024

Bericht over plaatsing
 24 april 2024Voor vragen kan er contact opgenomen worden door een email te sturen naar: aanmelden@hethwc.nl.

Veelgestelde vragen

Algemene vragen over aanmelden

Kan iedereen zich aanmelden voor het HWC?

Alle leerlingen met minimaal een vmbo-t-advies kunnen zich aanmelden voor het HWC. Bij overaanmelding vindt loting plaats volgens het schema hiernaast.

Hoe zit het met broertjes, zusjes en tweelingen?

Broertjes en zusjes van leerlingen die op dit moment op het HWC zitten, hebben plaatsingsgarantie. Tweelingen zijn broers/zussen van elkaar en dat betekent dat als het ene kind wordt geplaatst, dat dan de ander automatisch ook geplaatst is.

Hoeveel brugklassen komen er? En hoe is die verdeling?

We hebben ruimte voor 11 brugklassen. Voor een evenwichtige verdeling van de opleidingen binnen de school kunnen we, net als voorgaande jaren, maximaal 3 brugklassen (T-)vmbo-t/havo plaatsen. De verdere verdeling maken we op basis van de aanmeldingen die binnenkomen.

Wij verhuizen vanuit een andere regio of vanuit een ander land en beschikken daarom niet over alle benodigde papieren. Met wie kan ik het beste contact opnemen?

U kunt het beste een email sturen naar aanmelden@hethwc.nl . We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vragen over aanmelden TTO

Wanneer ontvang ik informatie over de intake?

Als iemand wordt aangemeld voor een tweetalige afdeling, dan krijgt hij/zij meteen een brief met uitnodiging voor de intake mee naar huis. Daar staat ook extra informatie in.

Waarom is er een intake voor tweetalig onderwijs?

Meedoen aan tweetalig onderwijs is leuk, maar vraagt ook wat. De leerlingen worden in het diepe gegooid, moeten veel Engels praten terwijl ze dat misschien nog moeilijk vinden en gaan in het tweede jaar al op reis. Het vraagt een open, nieuwsgierige houding en lef. Tijdens de intake kunnen wij een inschatting maken of tweetalig onderwijs bij de leerlingen past, en ook andersom: de leerlingen kunnen onderzoeken of ze het wel zo leuk vinden als ze denken.

Wat als die intake niet zo goed verloopt?

Dat is niet erg. We verwachten bijvoorbeeld geen perfect Engels. Er wordt ook geen selectie gemaakt op basis van de intake. Alle leerlingen hebben een gelijke kans om te worden toegelaten. Als wij twijfelen over of een tweetalige opleiding bij een leerling past, dan nemen we altijd telefonisch contact op met de ouders.

Waarom is er geen tweetalig havo/vwo?

Leerlingen met een havo/vwo-advies die graag tweetalig onderwijs willen volgen, plaatsen we in een tweetalige havo-klas. We beschouwen tweetalig havo als een verdieping op de reguliere havo en het is daarom erg geschikt voor leerlingen met een havo/vwo-advies. Mocht in de loop van de tijd blijken dat de lessen te makkelijk zijn, dan kunnen leerlingen na de tweede klas doorstromen naar tweetalig (of regulier) vwo.

Vragen over loten

Hoe verloopt de loting?

Als blijkt dat we voor een bepaalde stroom meer aanmeldingen dan plekken hebben, moeten we loten. Dat gebeurt altijd onder toeziend oog van een notaris. De leerlingen die in aanmerking komen voor loting krijgen allemaal een uniek nummer. De notaris trekt vervolgens het aantal nummers dat nodig is. Dit doen we uiteraard per eerste/tweede ring (dus eerst de nummers van de leerlingen uit de tweede ring en daarna de nummers van de leerlingen uit de eerste ring). In een gezamenlijke bijeenkomst van de Kernprocedure plaatsen we de uitgelote leerlingen zoveel mogelijk op hun school van 2e voorkeur en als dat niet lukt 3e voorkeur etc. Ook hier geldt dat als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dat we loten (op dezelfde wijze en met behulp van dezelfde notaris). Voor meer informatie verwijzen we graag naar de schoolkeuzegids van de Kernprocedure Amstelland.

In welke groepen gaan jullie zeker loten?

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan moeten we loten. We kunnen niet van tevoren voorspellen in welke groepen dat zal zijn. De afgelopen jaren zijn in dat opzicht ook te wisselend geweest om er trends in te kunnen ontwaren.

Wat moet ik doen als mijn kind is uitgeloot?

Als uw kind is uitgeloot, dan bellen we altijd. We vertellen dan op welke school uw kind geplaatst is en ook wat u moet doen om de aanmelding op die school compleet te maken.

Is er na de loting een wachtlijst?

We werken niet met een wachtlijst omdat het in de praktijk zelden voorkomt dat er nog wijzigingen in de aanmeldingen komen.

 

Overige vragen

Als er nog plek is na de centrale loting en plaatsing, kan ik mijn kind dan nog aanmelden?

Dat kan. Als er nog plek is na 24 april 2024, dan laten we dat weten op onze website. Het is dan mogelijk om op 25 en 26 april aan te melden voor de plaatsen die nog vrij zijn.

Ik verwacht dat het advies nog opgehoogd wordt na de eindtoets. Is er dan plek op het hogere niveau?

Dat is niet zeker. We doen ons uiterste best om alle leerlingen met een na de eindtoets opgehoogd advies op het juiste niveau te plaatsen. We kunnen dat echter niet garanderen, omdat we gebonden zijn aan de beschikbaarheid van het aantal plaatsen in onze klassen.

Mijn kind wil graag bij een vriend(in) in dezelfde klas geplaatst worden, kan dat?

Het is belangrijk dat u dit duidelijk aangeeft op het aanmeldformulier. We proberen altijd rekening te houden met de voorkeuren voor de klassenindeling, maar kunnen het van tevoren niet helemaal garanderen.