Contactpersonen (vertrouwenspersonen)

Het HWC heeft twee interne contactpersonen bij wie zowel medewerkers als leerlingen terechtkunnen. Zij zijn te bereiken op contactpersoon@hethwc.nl. Indien nodig kunnen zij ouders en leerlingen doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt bij ongewenste omgangsvormen en de behandeling van klachten. Informatie over de externe vertrouwenspersoon vindt u op de site van de Cedergroep: klik hier (onder het kopje 'Klachtenregeling').