Contactpersonen (vertrouwenspersonen)

De interne contactpersonen van school kunnen ouders en leerlingen doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt bij ongewenste omgangsvormen en de behandeling van klachten. Voor meer informatie klik hier (onder het kopje 'Klachtenregeling').