Tweetalig onderwijs

Op het HWC hebben wij opleidingen voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. De school biedt deze opleidingen zowel in het Nederlands als in tweetalig onderwijs (TTO) aan. TTO houdt in dat je sommige vakken in het Engels doet en andere in het Nederlands. Maar TTO is meer dan alleen goed je talen leren spreken. Het onderwijsprogramma is ook gericht op wereldburgerschap en persoonsontwikkeling, waarvoor we ook aparte leerlijnen hebben ontwikkeld.

Op de website van Nuffic vindt u uitgebreide informatie over tweetalig onderwijs: Tweetalig onderwijs: informatie voor leerlingen en ouders

Tweetalig vmbo-t

Waarom tweetalig vmbo-t?

Tweetalig vmbo-t biedt je de kans om iets extra’s uit je opleiding te halen. Je kunt je breed ontwikkelen en je horizon verruimen - en dat alles in internationaal perspectief. De Engelse taal is belangrijk voor de toekomstige werkomgeving. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar Engelssprekende werknemers. Stagelopen of werken in het buitenland is natuurlijk ook een optie. Ook andere vreemde talen worden in versterkt onderwijs aangeboden. We brengen je in contact met diverse bedrijven uit Europa. Leerlingen met het Anglia Certificaat voor beheersing van de Engelse taal zijn beter toegerust voor een studie of opleiding in het buitenland. Steeds meer mbo-opleidingen vragen een hoger niveau van Engels of worden zelfs in het Engels aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen in de horeca, luchtvaart, handel en in de reiswereld.  

Tweetalig vmbo-t in de brugperiode

We bieden in de eerste twee jaar 35% van het onderwijs aan in het Engels. Volledig in het Engels zijn English, History (geschiedenis), Geography (aardrijkskunde), Biology (biologie), Arts & Design (tekenen), Arts & Crafts (handvaardigheid), drama, Religious Education (godsdienst), Music (muziek) and P.E. (Physical Education, lichamelijke Opvoeding).  Ook tijdens allerlei projecten en excursies wordt er in het Engels gewerkt. In het begin krijg je natuurlijk wel extra ondersteuning bij al dat Engels. We doen mee aan het Engelstalige Anglia-examen en aan het Franstalige programma Delf Scolaire. Daarnaast werken we aan internationale projecten en gaan we op reis. In de brugperiode hebben we geen aparte vmbo-t-stroom. Leerlingen met een vmbo-t-advies en met een vmbo-t/havo-advies zitten bij elkaar in de klas, ook in de tweetalige opleiding. We doen dat omdat we ook de leerlingen met een vmbo-t-advies de kans willen geven door te groeien naar de (tweetalige) havo. We geven er les op vmbo-t-niveau, maar alle leerlingen krijgen ook havostof aangeboden. Na twee jaar in die vmbo-t/havostroom tekent zich af, wie kan overstappen naar havo 3 en bij wie de (tweetalige) vmbo-t-route het beste past.   

Tweetalig vmbo-t na de brugperiode

Omdat de voorbereiding voor het eindexamen al in de derde klas begint, volg je als leerling van de tweetalige afdeling de lessen samen met de andere leerlingen. Je doet nl. het Nederlandse eindexamen. Wel bereid je je in klas 3 voor op het Anglia-examen. Dat levert je een mooi certificaat op. Ook kun je meedoen aan het examen van Delf Scolaire, voor een certificaat voor Frans. Natuurlijk ontvang je aan het eind van je opleiding ook het TTO-juniorcertificaat, als bewijs dat je tweetalig vmbo-t hebt gedaan. Wie wil overstappen naar de havo, kiest daarnaast een extra examenvak. 

Tweetalig vmbo-t speciaal

Bij de opleiding horen natuurlijk veel internationale activiteiten, zoals contact met jongeren in het buitenland en reizen.
In de onderbouw krijg je, net als op het Nederlandstalige vmbo-t, een breed pakket aan creatieve vakken: drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. Daarnaast kun je, net als leerlingen op de andere afdelingen, meedoen aan allerlei culturele activiteiten, op de vrijdagmiddag (o.a. spelletjes, muziek maken, tekenen). Ook ga je geregeld de school uit voor een bezoek aan een museum of voorstelling. Bij de samenstelling van je examenpakket valt er veel te kiezen: je kunt rekening houden met je vervolgopleiding, maar natuurlijk ook met je belangstelling en waar je goed in bent. Denk maar aan het examenvak handvaardigheid of muziek: zo kun je je hobby en je school mooi combineren. En door dat extra Engels heb je beslist een goede basis voor een vervolgopleiding, binnen of buiten Nederland. 

Tweetalig havo

Waarom tweetalige havo?

Wat voor de havo-opleiding algemeen geldt, geldt natuurlijk ook voor de tweetalige havo: je leert jezelf kennen en je eigen leerstijl. En je krijgt een stevige vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs. Maar op de tweetalige havo is er meer: Je leert veel van contacten met leeftijdgenoten over de grens en je leert je goed uitdrukken in het Engels: een must op veel opleidingen na de havo, omdat daar lesmateriaal en voertaal ook geregeld Engels zijn; ook kun je gemakkelijker een internationale opleiding kiezen. Je hebt in het vervolgonderwijs qua taal beslist een streepje voor op leerlingen die de Nederlandstalige opleiding hebben gevolgd.  

Tweetalige havo in de brugperiode

In de brugperiode maak je deel uit van het team voor tweetalige havo- en vwo-onderbouw. En, net als op het tweetalige vwo, krijg je een groot deel van je lessen in het Engels: In klas 1 zijn dat: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), biologie (biology), wiskunde (mathematics), godsdienst (religious education), lichamelijke opvoeding (PE), muziek (music) en drama (drama). En natuurlijk Engels. In klas 2 komt daar IA (International Awareness) bij. Na de tweede klas ga je in principe door op de tweetalige afdeling; je komt dan in het havoteam terecht, waarin zowel Nederlandstalige als tweetalige klassen zijn.      

Tweetalige havo na de brugperiode

In de derde klas komt er nog een vak in het Engels bij: economie (economics). Ook behoort een uitwisseling met een school in het buitenland tot het verplichte TTO-programma. Verder doe je in klas 3 mee aan het Anglia-examen; dat levert een mooi certificaat op. Je kunt ook een speciaal certificaat halen voor Frans. Aan het eind van het jaar ontvang je het junior TTO-certificaat.
In de tweede helft van de 3e klas kies je een profiel met keuzevakken; ook besluit je dan, of je doorgaat in de tweetalige opleiding of niet. Omdat je gewoon Nederlands eindexamen doet, worden de voertaal en het lesmateriaal bij de examenvakken weer Nederlands. Nog zo’n 30% van de vakken gaat in het Engels. Je bereidt je voor op het IB-English B.     

Tweetalige havo speciaal

Ook op de tweetalige havo kun je, naast alle internationale activiteiten die horen bij de tweetalige opleiding, meedoen aan het extra programma, bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag. En in de bovenbouw kun je kiezen voor filosofie, informatica of wiskunde-D, een speciaal extra wiskundeprogramma. Er zijn veel combinaties mogelijk op het HWC. Je gaat bovendien op reis in havo 5 en je kunt je profielwerkstuk in het Engels schrijven.

Tweetalig vwo

Waarom tweetalig vwo?

Misschien goed om ook hier nog even te zeggen: je kunt kiezen voor tweetalig gymnasium óf voor tweetalig atheneum. Beide opleidingen horen bij het vwo. Als je tweetalig gymnasium of atheneum doet, leer je je thuis voelen in de wereld. Je beweegt je gemakkelijk in een interculturele en/of internationale context, zowel dicht bij huis als verder weg. Je wereld wordt een stuk groter en je krijgt inzicht in wereldwijde ontwikkelingen en problemen. Daarnaast leer je uitstekend Engels spreken en schrijven en kan je daarin na een paar jaar vrijwel net zo goed communiceren als in je moedertaal. In de bovenbouw is er ook veel aandacht voor ‘academic writing’. Dat is handig als je in het buitenland wilt studeren. Maar ook op Nederlandse vervolgopleidingen worden steeds meer vakken in het Engels gegeven: je hebt dan beslist een voorsprong op vwo-leerlingen die geen tweetalige opleiding hebben gevolgd. Wie kiest voor het tweetalig gymnasium, voegt aan zijn opleiding een klassieke basis toe, die nog steeds van grote betekenis is om de wereld van nu en van morgen beter te begrijpen. .

Tweetalig vwo in de brugperiode

60% van de lessen krijg je direct vanaf het begin in het Engels. Ook je boeken en ander lesmateriaal voor die vakken zijn in het Engels. Je bouwt dus een brede, stevige basis in het Engels op. De Engelstalige vakken zijn in klas 1: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), biologie (biology), wiskunde (mathematics), handvaardigheid/tekenen (art & crafts/art & design),  lichamelijke opvoeding (PE), muziek (music) en drama (drama). En natuurlijk Engels. In klas 2 komen daar bij natuur- en scheikunde (science) en IA (International Awareness).  Natuurlijk krijg je daar, zeker in het begin, extra ondersteuning bij. Meestal hebben we een aparte gymnasiumklas, een combinatieklas gymnasium/atheneum en een aparte atheneumklas. Je krijgt naast de gewone vakken, waarvan de meeste dus in het Engels, ook een echt internationaal vak: we noemen dat ‘international awareness’. In het tweede jaar van de brugperiode ga je met de klas op reis naar het buitenland.  

Tweetalig vwo na de brugperiode

In de derde klas krijg je ook economie (economics) en natuurkunde (physics) en scheikunde (chemistry) in het Engels. Ook behoort een uitwisseling met een school in het buitenland tot het verplichte TTO-programma. Elk jaar staat een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel op het programma. Verder doe je in klas 3 mee aan het Anglia-examen; dat levert een mooi certificaat op. Je kunt ook een speciaal certificaat halen voor Frans. Aan het eind van het jaar ontvang je het junior TTO-certificaat. Aan het eind van de 3e klas kies je een profiel met keuzevakken; ook besluit je dan of je doorgaat in de tweetalige opleiding of niet. Omdat je gewoon Nederlands eindexamen doet, worden de voertaal en het lesmateriaal bij de examenvakken weer Nederlands. Nog zo’n 30% van de vakken gaat in het Engels. Je bereidt je voor op het IB-examen English Language and Literature.

Tweetalig vwo speciaal

Als je op het tweetalig vwo zit, valt er heel veel te beleven: natuurlijk kun je al gelijk voor het gymnasium kiezen, maar daarnaast kun je, zowel op atheneum als op gymnasium, ook meedoen aan kunstzinnige activiteiten, je gaat veel op reis en in de bovenbouw kun je je tweetalige opleiding heel goed combineren met een bètaprofiel: veel leerlingen doen dat; soms kiezen ze zelfs twee profielen tegelijk. Ook kun je kiezen voor verdieping en verbreding van je Duits; dat levert een DSD- certificaat op. Je kunt niet alleen kiezen voor filosofie als eindexamenvak, maar ook voor het internationale vak Global Perspectives. Er valt heel veel te combineren en te kiezen op het HWC. Je profielwerkstuk schrijf je natuurlijk in het Engels.