internationale oriëntatie voor iedereen

 

Cross your borders & hinterm Horizont

Al jaren vindt aan het eind van het schooljaar voor alle leerlingen van vwo 3 (zowel Tvwo als het Nederlandstalige vwo) het 'Cross Your Borders' project plaats: kijk over de grenzen van je land heen. De Nederlandstalige vwo-klassen doen het Cross Your Borders project in het Duits, waar het "Hinterm Horizont" heet. Ze leren over problemen van ontwikkelingslanden, en dan met name landen die op de een of ander manier banden met Duitsland hebben. In theorielessen moeten ze kennis opdoen, dit ook met ondersteuning van Duitstalig filmmateriaal, en in workshops analyseren ze de problemen van die landen en bedenken samen oplossingen in het Duits. Deze presenteren ze dan in groepjes in het Duits aan de vakjury. Een passend muziek- en sportprogramma rondt deze 3 dagen af. Door kennis van landen in ontwikkeling en hun problemen op te doen, krijgen de leerlingen een bredere en vooral meer kritische kijk op de wereld waarin ze leven. Omdat ze dit in het Duits doen, verdiepen ze hun reeds opgedane kennis verder en kunnen ze ervaren wat ze er al mee kunnen doen. Aan het eind van het schooljaar nemen de leerlingen uit Tvwo 3 deel aan “Cross your Borders”. Gastdocenten van het CYB team nemen onze leerlingen 3 dagen lang mee naar een wereld waar weinigen nog maar wat van af weten. De leerlingen verdiepen zich in derdewereldproblematiek en gaan actief op zoek naar een oplossing. Ze wanen zich 3 dagen leider van het betreffende land en onderzoeken mogelijkheden om de problematiek op te lossen of de bestaande situatie te verbeteren. Het project wordt afgesloten met een creatieve presentatie van hun bevindingen. De leerlingen moeten goed samenwerken, net zoals dat in de wereld buiten school helpt om een gezamenlijk doel te bereiken.

Tell me about Holland

Over ons eigen kikkerlandje valt natuurlijk genoeg moois te vertellen. Maar als je dat in het Nederlands doet loopt een groot deel van de wereldbevolking deze Hollandse hoogtepunten mooi mis. Om dit probleem te verhelpen doen de leerlingen van Tvwo 2 mee aan het project ‘Tell me about Holland’, waarin zij in het Engels workshops over Holland geven. ‘Tell me about Holland’ is een samenwerkingsproject tussen het HWC en de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens het project komen studenten naar Amstelveen. De hele dag werken studenten en leerlingen samen aan een workshop waarin echte Nederlandse thema’s worden behandeld. Het ontwerpen van een VOC-bordspel, wiskundige puzzels van Escher of je eigen windmolen maken, de workshops zijn ontzettend divers, leuk en leerzaam. Het hoogtepunt van de dag is de grote ‘Tell me about Holland Fair’ in ons theater. Alle projectgroepjes presenteren hier hun eigen workshop. Zo kunnen studenten, docenten en andere leerlingen in het Engels kennismaken met soms nog onbekende voorbeelden van de Nederlandse cultuur. Deze succesvolle dag wordt uiteindelijk in stijl afgesloten door lekker gezellig samen bitterballen te eten. En de leerlingen uit Tvwo 2 weten nu waarover zij tijdens internationale email projecten en uitwisselingen terecht op kunnen scheppen.

Model European Parliament

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het MEP jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol van ‘Europarlementariërs’ maken de jongeren kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten. Elk jaar doet een delegatie van het HWC mee met het MEP. In voorrondes op school en daarna in regionale en landelijke rondes wordt gedebatteerd, onderhandeld en besloten. De delegatie bestaat jaarlijks uit leerlingen uit de vwo bovenbouw. In Nederland organiseren jaarlijks meer dan 120 scholen uit de twaalf provincies en de regio Rotterdam die zijn aangesloten bij het Model European Parliament, evenementen om ruim 2000 jongeren uit de bovenbouw havo/vwo kennis te laten maken met het complexe proces van Europese besluitvorming. De deelnemende scholen zijn vrij in het kiezen van het type evenement. Zo organiseert de ene school een debatavond, terwijl de andere school kiest voor een interactief spel. Het doel van de evenementen is hoe dan ook altijd tweeledig: kennisoverdracht en selectie. Door middel van de georganiseerde evenementen komen zowel leerlingen, als ouders en leraren op een toegankelijke manier in aanraking met Europese kwesties. De schoolconferenties zijn ook een belangrijke voorbereiding voor de leerlingen die worden uitgekozen om hun school te vertegenwoordigen tijdens de provinciale MEP-conferentie.

Uitwisseling met buitenlandse scholen

Alle leerlingen van de tweetalige opleidingen gaan op uitwisseling en ontvangen leerlingen van buitenlandse scholen. Dat zijn niet per definitie Engelstalige scholen; zo bestaat er een uitwisselingsprogramma met scholen in Spanje en Duitsland, maar ook bv. Denemarken, Italië en Frankrijk zijn soms van de partij. Doel van de uitwisseling is kennismaking met elkaars leefwereld, en natuurlijk ook kennismaking met het schoolsysteem over en weer, om zo te ontdekken wat hen bindt, welke vragen hen allemaal bezig houden maar ook de verschillen te zien en hun inlevingsvermogen in ‘wat anders is’ te vergroten: it’s not wrong, it’s not right, it’s just different. De voertaal bij de uitwisselingen is Engels.

Reizen naar buitenlandse steden

Het is goed gebruik dat leerlingen in de hogere leerjaren kunnen kiezen voor een reis naar een Europese (hoofd)stad. Deze reis wordt altijd in lessen voorbereid, zodat je goed voorbereid op reis gaat. Zit je in vwo-5, dan staat een themaweek op het programma: je kiest dan een van de reizen, die het beste past bij jouw profiel: Londen, Parijs, Krakow, Berlijn of Genève. In havo-5 kun je kiezen uit verschillende reizen naar Berlijn of Parijs en in vmbo-t-4 voor Berlijn of Nice. De educatieve component staat voorop, al is zo’n reis natuurlijk ook gewoon heel leuk.

Taalexcursies

Zelfs als je naar Frankrijk of Duitsland op vakantie bent geweest, spreek je vaak alleen maar Engels. Daarom gaan alle derdeklassers op taalexcursie naar Namen / Dinslaken. Dat is een ontzettend leuke manier om je te laten ontdekken hoe leuk het is om Frans of Duits te spreken. Vaak heb je wel de kennis, maar niet het lef. Daarbij is de noodzaak om in het Frans / Duits te praten ook echt aanwezig, aangezien de ingehuurde personen niet in een andere taal zullen reageren. Vanaf het moment dat je uit de bus stapt word je toegesproken in het Frans / Duits en gaat alles in het Frans of Duits. De voorbereiding op deze excursie wordt gedaan met het materiaal dat Taalstad (Villangues en Sprachstadt) biedt. De steden zijn zeer geschikt (gezellig en overzichtelijk) voor een dergelijke excursie. De excursie wordt begeleid door docenten die je klas lesgeven. Als je in de bovenbouw zit van havo of vwo en Frans hebt in je profiel staat er een taalexcursie naar Lille op het programma. Of naar een stad in Duitsland als je Duits gekozen hebt.

Mailprojecten

Er zijn nog veel meer manieren om in contact te komen met leeftijdgenoten in het buitenland: of dat nu mailcontacten met leerlingen in Oeganda zijn in het kader van een lustrumproject of met Japanse leerlingen die een reis naar Europa voorbereiden of noem maar op: juist als de mogelijkheden voor fysieke uitwisseling en reizen beperkt zijn, zijn mail en sociale media een fantastisch middel om toch contact-over-grenzen-heen tot stand te brengen. Op het HWC maken we daar dankbaar gebruik van.