Op vier middagen per week kunnen leerlingen na schooltijd hun huiswerk onder toezicht op school maken. De docent maakt samen met leerlingen een planning, controleert het maakwerk en overhoort globaal het leerwerk. U kunt de huiswerkklas het beste zien als een gelegenheid voor uw kind om in een rustige omgeving zijn/haar huiswerk te maken aan de hand van een gemaakte planning. Het is geen individuele huiswerkbegeleiding. Deze huiswerkklas is met name bedoeld voor leerlingen van de onderbouw.

Om deel te kunnen nemen aan de huiswerkklas, kan de leerling zich aanmelden via het inschrijfformulier.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met de leerling op.

Met uw vragen kunt u via de e-mail terecht bij mw. J. Kreuzen, coördinator huiswerkklas.