Op vier middagen per week kunnen leerlingen na schooltijd hun huiswerk onder toezicht op school maken. De docent maakt samen met leerlingen een planning, controleert het maakwerk en overhoort globaal het leerwerk. U kunt de huiswerkklas het beste zien als een gelegenheid voor uw kind om in een rustige omgeving zijn/haar huiswerk te maken aan de hand van een gemaakte planning. Het is geen individuele huiswerkbegeleiding. Deze huiswerkklas is met name bedoeld voor leerlingen van de onderbouw.

De spelregels voor deelname aan de huiswerkklas zijn de volgende:
Tijd: van maandag tot en met donderdag na schooltijd vanaf 13.30 uur tot 16.15 uur.
Kosten: Twee keer per week: €30,- per maand,
Drie keer per week: € 46,-- per maand,
Vier keer per week: € 60,-- per maand.
Betaling:    aan het eind van de maand betalen de ouders/verzorgers het verschuldigde bedrag d.m.v. een acceptgirokaart.
Aanmelding:    d.m.v. dit opgaveformulier.
Opzeggen:    schriftelijk één maand van tevoren bij mw. J. Kreuzen
Afwezigheid:    als een leerling een keer de huiswerkklas moet verzuimen, graag even een e-mail (kre@hethwc.nl) naar mevrouw Kreuzen.

Voorwaarden:
•    De huiswerkklas is een plek waar leerlingen met rust en regelmaat het huiswerk kunnen maken.
•    Wanneer een leerling zich niet aan de regels kan/wil houden, wordt hij uit de klas verwijderd (evt. permanent) en wordt er contact opgenomen met de mentor en ouders.
•    Als de betaling niet op tijd binnen is, kan de plaats van een leerling aan een ander gegeven worden.
•    Aanwezigheid in de huiswerkklas is de verantwoordelijkheid van ouders/kind.
Met uw vragen kunt u via de e-mail terecht bij mw. J. Kreuzen
Onderstaande opgaveformulier wordt verstuurd naar mw. J. Kreuzen, coördinator huiswerkklas.
Opgaveformulier versturen betekent dat u instemt met de spelregels en de voorwaarden.
U krijgt per e-mail bericht van plaatsing.