waarom havo?   

De havo is een theoretische opleiding met praktische inslag: je leert op veel verschillende manieren: uit boeken, via digitale leermiddelen, via samenwerking, proeven en excursies. Daardoor ontdek je waar jouw talenten liggen en hoe jij het beste leert. De havo bereidt je goed voor op een vervolgopleiding in het HBO. En veel studenten stappen alsnog over naar de universiteit. Ook kun je na je havo het vwo gaan doen. Mogelijkheden te over dus voor een gemotiveerde havist.  

havo in de brugperiode

De leerlingen van havo 1 en 2 horen bij het havo/vwo-onderbouwteam. Je krijgt les op havoniveau, maar er wordt ook gekeken, of je misschien zou kunnen overstappen naar atheneum 3. In klas 2 valt er, naast het vaste vakkenpakket, ook nog wat te kiezen: je verdiept je dan in thema’s die je interesse hebben, zoals kunst of drama of een internationaal vak.

havo na de brugperiode

Vanaf klas 3 hoor je bij het havoteam. In klas 3 kun je, naast de gewone vakken,  verder kiezen voor een specialisatie Artlab, Technologie en Informatica of Sport +. Sport krijgt dus extra aandacht op de havo. In klas 3 bereid je je ook voor op je profielkeuze voor de 4e klas. Die moet natuurlijk passen bij je belangstelling en talenten. Je mentor en de decaan kunnen je daarbij helpen. Veel leerlingen kiezen een extra vak, bijvoorbeeld omdat ze dan na de havo kunnen doorstromen naar vwo-5.

havo speciaal

Net als in de andere opleidingen kun je ook bij de havo kiezen voor een tweetalige opleiding. Je begint daar gelijk in de eerste klas mee. Je krijgt dan veel lessen in het Engels. Daarnaast is er een uitgebreid internationaal programma.
In de onderbouw van de havo krijg je een breed pakket aan creatieve vakken: drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. In klas 2 en 3 kun je ervoor kiezen je nog verder te verdiepen in een van de kunstvakken. Daarnaast kunnen leerlingen, net als op de andere afdelingen, meedoen aan allerlei culturele activiteiten, bv. koor, theater of orkest op vrijdagmiddag. Ook ga je geregeld de school uit voor een bezoek aan een museum of voorstelling.  Je kunt tekenen en muziek zelfs kiezen als eindexamenvak. Bij het verplichte vak Culturele en Kunstzinnige vorming werk je aan een echte voorstelling in het theater van de school.  In de onderbouw heeft het HWC het vak Technologie en Informatica op het rooster staan: hier leer je omgaan met een 3D-printer, maar ook robotica, allerlei technische vaardigheden. In klas 2 en 3 staat een keuzeuur op het rooster (met de keuze uit drama, artlab (extra kunst) of een speciaal HWC-vak: Mens, Maatschappij en Internationalisering). Ook bijzonder is het Sport+-keuzeprogramma in klas 3, waarbij je kennis maakt maakt met sporten die je misschien nog niet kent. En in de bovenbouw kun je kiezen voor filosofie, of wiskunde-D, een speciaal extra wiskundeprogramma. Er zijn veel combinaties mogelijk op het HWC.