waarom tweetalig vmbo-t?

Tweetalig vmbo-t biedt je de kans om iets extra’s uit je opleiding te halen. Je kunt je breed ontwikkelen en je horizon verruimen - en dat alles in internationaal perspectief. De Engelse taal is belangrijk voor de toekomstige werkomgeving. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar Engels sprekende werknemers. Stage lopen of werken in het buitenland is natuurlijk ook een optie. Ook andere vreemde talen worden in versterkt onderwijs aangeboden. We brengen je in contact met diverse bedrijven uit Europa. Leerlingen met het Anglia Certificaat voor beheersing van de Engelse taal zijn beter toegerust voor een studie of opleiding in het buitenland. Steeds meer mbo-opleidingen vragen een hoger niveau van Engels of worden zelfs in het Engels aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen in de horeca, luchtvaart, handel en in de reiswereld.  

tweetalig vmbo-t in de brugperiode

We bieden in de eerste twee jaar 50% van het onderwijs aan in het Engels. Volledig in het Engels zijn English, History (geschiedenis), Geography (aardrijkskunde), Biology (biologie), Arts and Design (tekenen), Arts and Crafts (handvaardigheid), drama, Religious Education (godsdienst), Music (muziek) and P.E. (Physical Education, lichamelijke Opvoeding).  Ook tijdens allerlei projecten en excursies wordt er in het Engels gewerkt. In het begin krijg je natuurlijk wel extra ondersteuning bij al dat Engels. We doen mee aan het Engelstalige Anglia examen en aan het Franstalige programma Delf Scolaire. Daarnaast werken we aan internationale projecten en gaan we op reis. In de brugperiode hebben we geen aparte vmbo-t-stroom. Leerlingen met een vmbo-t-advies en met een vmbo-t/havo-advies zitten bij elkaar in de klas, ook in de tweetalige opleiding. We doen dat omdat we ook de leerlingen met een vmbo-t-advies de kans willen geven door te groeien naar de (tweetalige) havo. We geven er les op vmbo-t-niveau, maar alle leerlingen krijgen ook havostof aangeboden. Na twee jaar in die vmbo-t/havostroom tekent zich af, wie kan overstappen naar havo 3 en bij wie de (tweetalige) vmbo-t-route het beste past.  

tweetalig vmbo-t na de brugperiode

Omdat de voorbereiding voor het eindexamen al in de derde klas begint, volg je als leerling van de tweetalige afdeling de lessen samen met de andere leerlingen. Je doet nl. het Nederlandse eindexamen. Wel bereid je je in klas 3 voor op het Anglia-examen. Dat levert je een mooi certificaat op. Ook kun je meedoen aan het examen van Delf Scolaire, voor een certificaat voor Frans. Natuurlijk ontvang je aan het eind van je opleiding ook het TTO juniorcertificaat, als bewijs dat je tweetalig vmbo-t hebt gedaan. Wie wil overstappen naar de havo, kiest daarnaast een extra examenvak.

tweetalig vmbo-t speciaal

Bij de opleiding horen natuurlijk veel internationale activiteiten, zoals contact met jongeren in het buitenland en reizen.
In de onderbouw krijg je, net als op het Nederlandstalige vmbo-t, een breed pakket aan creatieve vakken: drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. Daarnaast kun je, net als leerlingen op de andere afdelingen, meedoen aan allerlei culturele activiteiten, bv. koor, theater of orkest op vrijdagmiddag. Ook ga je geregeld de school uit voor een bezoek aan een museum of voorstelling. Bij de samenstelling van je examenpakket valt er veel te kiezen: je kunt rekening houden met je vervolgopleiding, maar natuurlijk ook met je belangstelling en waar je goed in bent. Denk maar aan het examenvak handvaardigheid of muziek: zo kun je je hobby en je school mooi combineren. En door dat extra Engels heb je beslist een goede basis voor een vervolgopleiding, binnen of buiten Nederland.