waarom tweetalige havo?

Wat voor de havo-opleiding algemeen geldt, geldt natuurlijk ook voor de tweetalige havo: je leert jezelf kennen en je eigen leerstijl. En je krijgt een stevige vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs. Maar op de tweetalige havo is er meer: Je leert veel van contacten met leeftijdgenoten over de grens en je leert je goed uitdrukken in het Engels: een must op veel opleidingen na de havo, omdat daar lesmateriaal en voertaal ook geregeld Engels zijn; ook kun je gemakkelijker een internationale opleiding kiezen. Je hebt in het vervolgonderwijs qua taal beslist een streepje voor op leerlingen die de Nederlandstalige opleiding hebben gevolgd.  

tweetalige havo in de brugperiode

In de brugperiode maak je deel uit van het team voor tweetalige havo en vwo onderbouw. En, net als op het tweetalige vwo, krijg je een groot deel van je lessen in het Engels: In klas 1 zijn dat: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), biologie (biology), wiskunde (mathematics), godsdienst (religious education),  lichamelijke opvoeding (PE), muziek (music) en drama (drama). En natuurlijk Engels. In klas 2 komt daar IA (International Awareness) bij. Na de tweede klas ga je in principe door op de tweetalige afdeling; je komt dan in het havoteam terecht, waarin zowel Nederlandstalige als tweetalige klassen zijn.      

tweetalige havo na de brugperiode

In de derde klas komt er nog een vak in het Engels bij: economie (economics). Ook hoort een uitwisseling met een school in het buitenland bij het programma. Verder doe je in klas 3 mee aan het Anglia-examen; dat levert een mooi certificaat op. Je kunt ook een speciaal certificaat halen voor Frans. Aan het eind van het jaar ontvang je het junior TTO-certificaat. In de tweede helft van de 3e klas kies je een profiel met keuzevakken.
Omdat de tweetalige havo op het HWC nog niet af is, is het vervolg in klas 4 en 5 nog niet uitgekristalliseerd. Werk in uitvoering dus.    

tweetalige havo speciaal

Ook op de tweetalige havo kun je, naast alle internationale activiteiten die horen bij de tweetalige opleiding, meedoen aan het extra programma, bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag. En in de bovenbouw kun je kiezen voor filosofie, of wiskunde-D, een speciaal extra wiskundeprogramma. Er zijn veel combinaties mogelijk op het HWC.