de extra's op het HWC

Je opleiding op het HWC bestaat niet alleen uit lessen, maar ook uit activiteiten in en buiten school.  En dat zijn er nogal wat. Het kunnen excursies zijn, reizen, projecten, stagedagen en noem maar op. We zijn ervan overtuigd dat je, door op veel verschillende manieren met de leerstof en met thema’s bezig te zijn, meer en beter leert en ook je eigen talenten beter leert ontdekken. Hier volgen de buitenlesactiviteiten op een rijtje, verdeeld naar thema. 

   internationalisering 
   kunst & cultuur 
   de klassieke wereld 
   bèta 
   burgerschap 
   sport 
   je toekomst 
   en verder