bèta


Ook op het gebied van de b-vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie) is er een uitgebreid programma naast de lessen.    

(inspirerend bèta-filmpje van robotmaker Boston Dynamics)

projecten

Bij verschillende vakken in de onderbouw horen projecten waar je je inzicht in wiskunde kunt testen en vergroten: of dat nu het ‘meten=weten’=project is in vmbo-t 1 of het maken van wereldbollen bij aardrijkskunde in havo- en vwo-1, maar ook het slootlifeproject bij biologie is onderdeel van het betaprogramma.

betadag

Verder doe je, als je in de 2e klas zit, mee aan de zgn betadag die helemaal in het teken staat van bèta en techniek met een dagvullend, spannend programma. 'Spelenderwijs' ervaar je op die manier wetmatigheden uit de natuurkunde, de biologie of de scheikunde. Elk van de vakken biedt een aantal opdrachten aan. Tevoren maak je daar een keuze uit. Op de dag zelf bedenk je met je groepje een eigen ontwerp, dat jullie vervolgens gaan maken. Maar ... er zijn meer groepen die hetzelfde onderwerp hebben gekozen, je zit in een wedstrijd ! Welk ontwerp is het beste doordacht en ook nog het beste uitgevoerd? Aan het eind van de dag komt de ontknoping: het model wordt getest. Zo wordt er bijvoorbeeld een brug, gebouwd van gelijmde spaghettistaafjes. Tijdens de eindtest worden steeds meer gewichtjes toegevoegd. Welke brug kan het grootste gewicht  dragen, voordat hij breekt? Ruim voor de dag zelf wordt het programma van dat jaar bekend gemaakt. Het is elk jaar een beetje anders.

vakexcursie

Ook ga je soms op vakexcursie, breng je een bezoek aan Nemo of kies je in de bovenbouw voor de speciale betareis. Als je een b-profiel hebt, kun je je in vwo-5 bijvoorbeeld aanmelden voor een themaweek naar de deeltjesversneller Cern in Genève, of in havo-5 voor het betaprogramma in Berlijn.  

profielwerkstuk

Het profielwerkstuk in de examenklas van havo of vwo zou je ook wel een project kunnen noemen en voor wie een profiel Natuur&Gezondheid en/of Natuur&Techniek heeft gekozen, is dat vaak een betaproject. Het profielwerkstuk is een soort meesterstuk, waarmee je laat zien waartoe je in staat bent binnen je profiel. Zo hebben ooit leerlingen met Oude Talen in hun pakket nagespeurd wat de oude Grieken al afwisten van geneeskunde. Dat bleek al heel wat te zijn. Ze lazen dat in Oudgriekse teksten. Laat er in die tijd nu al artsen meegereisd zijn met de legers, compleet met artsenkoffertjes vol handige tangetjes om op het slagveld gewonden op te kalefateren! In zo'n profielwerkstuk als dit zou je twee vakken kunnen combineren, Grieks en biologie. Je kunt je voorstellen dat er heel veel interessante combinaties te maken zijn. Sommige leerlingen zien erg tegen dat profielwerkstuk op, maar anderen slagen er juist in om een hobby te combineren met schoolwerk! Juist op het terrein van de exacte vakken liggen er voor leerlingen met het NG-profiel (Natuur & Gezondheid) of NT-profiel (Natuur & Techniek) hele mooie kansen. Zo waren er een paar jaar terug een paar jongens, die een radiografisch bestuurbare robotauto maakten die over elke plek waar hij op de vloer stond kon terugseinen wat zijn coördinaten op dat moment waren. Of leerlingen die een modelvliegtuigje lieten vliegen op zonne-energie. Op het HWC stimuleren we schoolbreed de totstandkoming van top-profielwerkstukken. Want de beste worden voorgedragen voor een eindronde, waar uiteindelijk het winnende profielwerkstuk uit te voorschijn komt. Soms winnen leerlingen van het HWC zelfs nationale prijzen, zoals van de KNAW.

reizen

In de bovenbouw kun je soms kiezen voor een reis met een natuurwetenschappelijk karakter; zo gaat elk jaar een groep leerlingen naar het Cern in Genève.

   terug (extra programma)