Burgerschap

Bij de missie van de school hoort aandacht voor burgerschap: we vinden het belangrijk dat je je ook betrokken voelt bij de wereld om je heen en daar zo mogelijk een steentje aan bijdraagt.

Maatschappelijke stage

Op onze school is jaren geleden al de Maatschappelijke Stage geïntroduceerd: leerlingen deden vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie (denk aan een zorginstelling of vrijwilligersorganisatie) of een maatschappelijk project van een bedrijf waarbij géén sprake is van een winstoogmerk.  Ook nu de maatschappelijke stage niet meer verplicht is op scholen, hebben wij hem toch in stand gehouden in de 3e klas van (tweetalig) vwo en (tweetalig) vmbo-t. Je leert er veel van, over jezelf maar ook over de samenleving. Kort samengevat:

* je  krijgt inzicht, kennis en begrip over ontwikkelingen in de samenleving;
* je leert dat je andere mensen kunt helpen en iets voor hen kan betekenen;
* je bouwt begrip op voor anderen en voor diverse maatschappelijke taken in de samenleving;
* je kunt je eigen sociale en communicatieve vaardigheden versterken  en kunt in de klas geleerde vaardigheden aanvullen met ervaringen in de praktijk.

 Je zult zelf merken hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn en dat het niet altijd vrijblijvend is. Soms zijn vrijwilligers gewoon écht heel hard nodig! Tijdens de MAS doe je vrijwilligerswerk in een sector van je eigen keuze, zodat je je persoonlijke kwaliteiten kunt inzetten voor het goede doel. En wanneer is de stage geslaagd? Als je een organisatie of instelling een handje hebt geholpen bij hun maatschappelijke activiteiten én jij daardoor zelf een ervaring rijker bent geworden.  
Als je op eigen initiatief graag vrijwilligerswerk wilt doen, kun je ook zelf contact opnemen met de vrijwilligerscentrale:                  www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nl
info@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl  

acties 
Geregeld doen we als school mee aan acties voor goede doelen: soms kleinschalig, op initiatief van een leerling of docent, soms ook groot in de vorm van een lustrumactie: eens in de vijf jaar zetten we als school een heel grote actie op touw en zamelen we een jaar lang geld in voor een goed doel, dat meestal wel iets met onderwijs te maken heeft, zoals schoolprojecten in Oeganda of op het Indonesische eiland Flores. Hoogtepunt van die actie is de actiedag, waar alle klassen een activiteit verzinnen waarmee ze geld verdienen.  

projecten
Af en toe komt er een project langs uit de samenleving waar we als school graag aan mee doen: dat kan zijn op het gebied van duurzaamheid en milieu, of een maatjesproject van onze leerlingen met leerlingen van een internationale schakelklas.

politiek
Rondom verkiezingen voor de gemeenteraad of de Tweede Kamer  organiseren we vaak een politieke forumdiscussie, waarvoor we plaatselijke politici uitnodigen om met leerlingen in gesprek te gaan.  

debat
Elk jaar doen leerlingen van het HWC mee aan de debatwedstrijd, die Rotary Amstelveen-Amstel samen met alle scholen in Amstelveen organiseert: teams van de verschillende scholen gaan met elkaar in debat en strijden om de beker. Het gaat altijd om maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Je krijgt eerst een training van het Nederlands Debat Instituut, zodat je, als je meedoet, goed beslagen ten ijs komt.


   terug (extra programma)