Er valt veel te kiezen op het HWC: elke afdeling wordt nl. zowel Nederlandstalig als tweetalig aangeboden. Dat betekent dat u en uw kind kunnen kiezen uit wel negen soorten brugklassen in een tweejarige brugperiode. Dat betekent dat uw kind twee jaar lang in dezelfde klas zit, met dezelfde mentor en dezelfde docenten. Daardoor heeft een kind alle tijd om te wennen aan de nieuwe school en erachter te komen welke opleiding het beste bij hem of haar past. Dat past bij een school die als motto heeft: ‘Een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’.
Er zijn genoeg redenen om voor het HWC te kiezen: leerlingen noemen zelf altijd de goede sfeer. En verder blijken ook het internationale karakter van de school, de grote aandacht voor kunst en cultuur en de sterke leerlingbegeleiding een belangrijke factor. Dat de school al vele jaren op rij uitstekende eindexamenresultaten heeft, is natuurlijk mooi meegenomen, al gaat het ons niet alleen om een diploma, maar zeker ook om een fijne schooltijd.

Daarom bieden we modern onderwijs, een begeleiding zoveel mogelijk op maat en activiteiten met vele keuzemogelijkheden. We hebben gemerkt dat leerlingen zich beter ontwikkelen als zij zelf betrokken zijn bij wat en hoe ze leren. Daarom heeft elke leerling bijvoorbeeld 2 keer per jaar een driehoeksgesprek met mentor en ouders. We hebben bewust gekozen voor een lesduur van 80 minuten: leerlingen hebben maximaal 5 lessen op een dag en in die lessen is er tijd voor variatie in werkvormen: uitleg, individuele verwerking, groepswerk. Bijkomend voordeel is, dat leerlingen ook nooit meer huiswerk hebben dan voor 3 of 4 vakken per dag.

We nodigen u en uw kind uit om op allerlei manieren te ontdekken wat het HWC te bieden heeft: via de website, de voorlichtingsactiviteiten, de informatiekrant of via gesprekjes met huidige leerlingen en hun ouders. Zo hopen we u een handje te kunnen helpen bij het kiezen van een school die past bij uw kind en uzelf als ouder. Want dat is een belangrijke beslissing.

Negen soorten brugklassen

Om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen heeft het HWC veel verschillende soorten brugklassen: 

tweetalig gymnasium
Voor leerlingen met een vwo-advies die veel aankunnen, graag heel goed Engels willen leren en interesse hebben in de moderne wereld ver weg en dichtbij, maar ook in de wereld van vroeger. Daar hoort natuurlijk Latijn en Grieks bij.

tweetalig atheneum
Als je een vwo-advies hebt, graag heel goed wilt worden in Engels en geïnteresseerd bent in de wereld om je heen, in binnen- en buitenland, maar geen behoefte hebt je extra te verdiepen in de wereld van de Grieken en Romeinen.

gymnasium
Voor wie zich, met een vwo-advies en een brede belangstelling, graag bezig houdt met zowel heden als verleden, m.n. dat van de klassieke oudheid en daar alles over wil weten.

atheneum
Als je een vwo-advies hebt en eigenlijk alle vakken wel interessant vindt; je hebt niet zo’n behoefte aan specifieke keuzes maar wilt wel graag een opleiding volgen die je voorbereidt op wetenschappelijk onderwijs.
 
havo/atheneum
Voor leerlingen met een havo/vwo-advies; je hebt dan nog twee jaar de tijd om erachter te komen welke opleiding het beste bij je past. In deze stroom krijg je les op vwo-niveau, maar je krijgt wel cijfers op havo- én op vwo-niveau.

tweetalige havo
Voor wie een havo- of havo/vwo-advies heeft en heel graag een groot deel van de vakken in het Engels krijgt, om zo de taal echt goed te leren. Daarnaast ben je geïnteresseerd in de wijde wereld om je heen en leer je ook graag door ervaringen op te doen. Na twee jaar kun je misschien wel overstappen naar tweetalig atheneum.
 
havo
Voor leerlingen met een havo-advies: dat zijn over het algemeen leerlingen die goed kunnen leren en kennis uit boeken graag combineren met ervaringen uit de praktijk; vanuit de havo is een doorstroom naar het atheneum mogelijk.
   
tweetalig vmbo-t/havo
Als je een vmbo-t (mavo)-advies hebt óf een vmbo-t/havo (mavo/havo)-advies. Je vindt het interessant om veel leerstof in het Engels te krijgen en contact te hebben met leerlingen in het buitenland. Na twee jaar kun je misschien wel overstappen naar de havo.

vmbo-t/havo
Voor leerlingen met een vmbo-t (mavo)-advies óf een vmbo-t/havo (mavo/havo)-advies. Je krijgt les op vmbo-t-niveau, maar maakt ook kennis met havostof. Vanuit deze stroom kun je, afhankelijk van je resultaten, na twee jaar door naar vmbo-t 3 of naar havo 3.