Informatie nieuwe brugklassers 2021-2022

Welkom op het HWC! Hieronder staat alle informatie voor de start van het nieuwe schooljaar.

Op maandag 28 juni van 15.30 tot ca. 16.30 uur vindt de kennismakingsbijeenkomst plaats op het HWC (kun je niet, meld je dan aan voor 5 juli).
Let op: voor de klassen 1a, 1b, 1c en 1m is de kennismaking verzet naar woensdag 30 juni van 15.00 tot ca. 16.00 uur.
 
Evenals voorgaande jaren beginnen wij na de zomervakantie het schooljaar met een introductie voor de brugklasleerlingen; deze begint al op vrijdag 20 augustus met het ophalen van de laptop (incl. gebruikersnaam en wachtwoord), voor wie die besteld heeft via The Rent Company.
  De echte introductie begint op dinsdag 24 augustus, van 09.00 tot ca. 15.00 uur. Neem voor die dag je schooltas, laptop met gebruikersnaam en wachtwoord, pen, tekenspullen en een lunchpakket mee. Op die dag zal de schoolfotograaf aanwezig zijn om de pasfoto en klassenfoto te maken.

Ook in de rest van de eerste schoolweek staan nog enkele speciale activiteiten voor de leerlingen op stapel. Het doel hiervan is in de eerste plaats kennismaking tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de teamdocenten. Aan de klassenmentoren is de leiding van deze dagen toevertrouwd. Zij zullen ervoor zorgen, dat tijdens de introductie de nieuwe leerlingen met de school bekend raken, zodat zij goed voorbereid met het volgen van de lessen kunnen beginnen. De leerlingen horen van hun mentor welke activiteiten wanneer plaatsvinden. Ze volgen ook al een aantal lessen.
 

Laptop

Alle brugklasleerlingen hebben komend schooljaar een laptop nodig. Het is mogelijk om een laptop via school te bestellen (via The Rent Company), maar het is ook mogelijk om op een andere manier een laptop aan te schaffen (indien u hiervoor kiest is het van belang dat op de laptop Windows 10 is geïnstalleerd). De informatie over de aanschaf van een laptop treft u in de bijlagen aan. Voor het ophalen van de bestelde laptop worden de leerlingen op vrijdag 20 augustus op school verwacht, volgens onderstaand rooster:

Klas     Tijdstip ophalen
1a        12.00 - 12.15 uur
1b        12.15 - 12.30 uur
1c        12.30 - 12.45 uur
1d        12.45 - 13.00 uur
1e        13.00 - 13.15 uur
1g        13.15 - 13.30 uur
1j         13.30 - 13.45 uur
1k        13.45 - 14.00 uur
1m       14.00 - 14.15 uur
1p        14.15 - 14.30 uur
1s        14.30 - 14.45 uur
1t         14.45 - 15.00 uur

Laptops die niet opgehaald (kunnen) worden blijven op het HWC en worden in de eerste week aan de leerling overhandigd.
NB voor het gebruik van de laptops tijdens de lessen zijn bedrade oortjes verplicht.

Boeken

Een deel van de schoolboeken ontvangen de leerlingen van het HWC tijdens een van de introductiedagen in de eerste week; dit kunnen zowel boeken als digitale lesstof zijn. Een ander deel moet besteld worden bij Van Dijk; dit kan vanaf 1 juli 2021 en gaat met een zgn. ECK iD. Meer informatie treft u in de bijlage aan. Hier ziet u een video over het bestelproces: https://vimeo.com/427012847

NB 1 Voor sommige afdelingen gaat het slechts om een klein aantal boeken dat via Van Dijk besteld moet worden.
NB 2 Voor de brugklas vmbo-t/havo kiest u voor vmbo-t 1.
 
Alle boeken moeten gekaft worden. De boeken worden namelijk niet eigendom van de leerling: de huurboeken gaan aan het eind van het jaar terug naar Van Dijk, de werkboeken en overige door de school geleverde boeken moeten op school ingeleverd worden. We adviseren u een aantal schriften aan te schaffen (bijvoorbeeld een voor elk vak). In de webshop van Van Dijk zijn veel aanvullende leermiddelen te kopen; ons advies is daar terughoudend mee om te gaan en het advies van de vakdocenten af te wachten.
 

Magister

Wij maken op school gebruik van de elektronische leeromgeving Magister. Op Magister zijn onder andere zaken als cijfers, roosters, huiswerk en aan- en afwezigheid in de les te zien. Aan het begin van het nieuwe schooljaar nemen we de brugklasleerlingen mee door dit systeem. Meer informatie vindt u hier: https://www.magister.nl/leerling-ouder/

Kluisje

Vanaf 20 augustus 15.00 uur kan er via de Magisteraccount op https://hethwc.huureenkluisje.nl/ een kluisje worden geregeld. In de bijlage treft u meer informatie aan.
 

Informatieavond

Voor de ouders van onze nieuwe brugklasleerlingen organiseren wij in september een speciale kennismakingsavond. U krijgt daarvoor via de mail een uitnodiging.

Downloads:
Aanschaf laptop brugklas
Informatie- en bestelflyer The Rent Company
Informatie Van Dijk
Instructie Huur een kluisje