internationale oriëntatie voor iedereen

 

Cross your borders

Al jaren vindt aan het eind van het schooljaar voor alle leerlingen van tweetalig vwo 3 het 'Cross Your Borders' project plaats: kijk over de grenzen van je land heen. Gastdocenten nemen onze leerlingen drie dagen mee naar een wereld waar weinigen nog maar wat van af weten. De leerlingen verdiepen zich in derdewereldproblematiek en gaan actief op zoek naar een oplossing. Ze wanen zich drie dagen leider van het betreffende land en onderzoeken mogelijkheden om de problematiek op te lossen of de bestaande situatie te verbeteren. Het project wordt afgesloten met een creatieve presentatie van hun bevindingen. De leerlingen moeten goed samenwerken, net zoals dat in de wereld buiten school helpt om een gezamenlijk doel te bereiken

project wereldburgerschap

Gedurende drie dagen gaan wij in vwo 3 op een interactieve manier aan de slag met burgerschap. De kernbegrippen ‘identiteit’, ‘begrip voor elkaar’ en ‘verandering’ staan hierbij centraal. Allereerst kijken we hoe Nederland en de Nederlandse identiteit zijn gevormd. Daarna zoomen we in op onze eigen identiteit en de invloed die bijvoorbeeld migrantengroepen hebben op ons als individu/onze identiteit. Tijdens dit project komen verschillende activiteiten aan bod. We zullen onszelf daarbij letterlijk door het lokaal verplaatsen, we bespreken fragmenten uit documentaires en bezoeken twee musea om te bekijken hoe we deze identiteit terugzien in onze eigen omgeving. Hoe gaan we in jouw ideale wereld met elkaar om?

Model European Parliament

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het MEP jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol van ‘Europarlementariërs’ maken de jongeren kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten. Elk jaar doet een delegatie van het HWC mee met het MEP. In voorrondes op school en daarna in regionale en landelijke rondes wordt gedebatteerd, onderhandeld en besloten. De delegatie bestaat jaarlijks uit leerlingen uit de vwo-bovenbouw. In Nederland organiseren jaarlijks meer dan 120 scholen uit de twaalf provincies en de regio Rotterdam die zijn aangesloten bij het Model European Parliament, evenementen om ruim 2000 jongeren uit de bovenbouw havo/vwo kennis te laten maken met het complexe proces van Europese besluitvorming. De deelnemende scholen zijn vrij in het kiezen van het type evenement. Zo organiseert de ene school een debatavond, terwijl de andere school kiest voor een interactief spel. Het doel van de evenementen is hoe dan ook altijd tweeledig: kennisoverdracht en selectie. Door middel van de georganiseerde evenementen komen zowel leerlingen, als ouders en leraren op een toegankelijke manier in aanraking met Europese kwesties. De schoolconferenties zijn ook een belangrijke voorbereiding voor de leerlingen die worden uitgekozen om hun school te vertegenwoordigen tijdens de provinciale MEP-conferentie.

Uitwisseling met buitenlandse scholen

Alle leerlingen van de tweetalige opleidingen gaan op uitwisseling en ontvangen leerlingen van buitenlandse scholen. Dat zijn niet per definitie Engelstalige scholen; zo bestaat er een uitwisselingsprogramma met scholen in Spanje en Duitsland, maar ook bv. Denemarken, Italië en Frankrijk zijn soms van de partij. Doel van de uitwisseling is kennismaking met elkaars leefwereld, en natuurlijk ook kennismaking met het schoolsysteem over en weer, om zo te ontdekken wat hen bindt, welke vragen hen allemaal bezighouden maar ook de verschillen te zien en hun inlevingsvermogen in ‘wat anders is’ te vergroten: it’s not wrong, it’s not right, it’s just different. De voertaal bij de uitwisselingen is Engels.

Reizen naar buitenlandse steden

Het is goed gebruik dat leerlingen in de hogere leerjaren kunnen kiezen voor een reis naar een Europese (hoofd)stad. Deze reis wordt altijd in lessen voorbereid, zodat je goed voorbereid op reis gaat. Zit je in vwo 5, dan staat een themaweek op het programma: je kiest dan een van de reizen, die het beste past bij jouw profiel: Londen, Parijs, Krakow, Berlijn of Genève. In havo 5 kun je kiezen uit reizen naar verschillende Europese bestemmingen. En in vmbo-t 4 gaan de leerlingen naar Berlijn, Normandië of Wenen. De educatieve component staat voorop, al is zo’n reis natuurlijk ook gewoon heel leuk.

Taalexcursies

Zelfs als je naar Frankrijk of Duitsland op vakantie bent geweest, spreek je vaak alleen maar Engels. Daarom gaan de leerlingen van vmbo-t 3 op taalexcursie naar Namen/Dinslaken. Dat is een ontzettend leuke manier om te ontdekken hoe leuk het is om Frans of Duits te spreken. Vaak heb je wel de kennis, maar niet het lef. Daarbij is de noodzaak om in het Frans/Duits te praten ook echt aanwezig, aangezien de ingehuurde personen niet in een andere taal zullen reageren. Vanaf het moment dat je uit de bus stapt word je toegesproken in het Frans/Duits en gaat alles in het Frans of Duits. De voorbereiding op deze excursie wordt gedaan met het materiaal dat Taalstad (Villangues en Sprachstadt) biedt. De steden zijn zeer geschikt (gezellig en overzichtelijk) voor een dergelijke excursie. De excursie wordt begeleid door docenten die je klas lesgeven. Als je in de bovenbouw zit van havo of vwo en Frans hebt in je profiel staat er een taalexcursie naar Lille op het programma. Of naar een stad in Duitsland als je Duits gekozen hebt. In Nederlandstalig vwo 3 ga je op Franse taalexcursie naar Tournai tijdens de Ieper-reis.

Mailprojecten

Er zijn nog veel meer manieren om in contact te komen met leeftijdgenoten in het buitenland: of dat nu mailcontacten met leerlingen in Oeganda zijn in het kader van een lustrumproject of met Japanse leerlingen die een reis naar Europa voorbereiden of noem maar op: juist als de mogelijkheden voor fysieke uitwisseling en reizen beperkt zijn, zijn mail en sociale media een fantastisch middel om toch contact-over-grenzen-heen tot stand te brengen. Op het HWC maken we daar dankbaar gebruik van.