Kunst en Cultuur


 Naast wereldburgerschap zit kunst en cultuur in de genen van de school. Ook kunstvakken stimuleren leerlingen om uit de eigen comfortzone te stappen. Onderwijs in kunst en cultuur stimuleert een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding. Het nadenken over en het zich laten verwonderen door kunst geeft leerlingen ook inzicht in wie zij zelf zijn. Kunst- en cultuur is individualistisch, maar ook sociaal. Het gaat over empathie, inlevingsvermogen, ‘je kunnen verplaatsen in’. Naast de ruimte om jezelf te kunnen zijn staat de verantwoordelijkheid als groep om goed met verschillen om te gaan. Kunstonderwijs levert dus inzicht in andere culturen en kunstvormen, ontwikkelt creatief denken en levert intensieve sociale interactie op. Leerlingen leren om met een open blik naar de wereld om hen heen te kijken. Onderwijs in kunst en cultuur levert zo een belangrijke bijdrage aan de kernwaarden ontmoeting en verbinding. Dat maakt het een belangrijke pijler van de school. 

Activiteiten

 Culturele vorming vindt niet alleen in, maar zeker ook om de lessen heen plaats: zo kunnen leerlingen  op vrijdagmiddag deelnemen aan toneel, muziekgroepen, koor. Het HWC heeft een uitgebreid cultureel programma waarin plaats is voor museumbezoek, toneelvoorstellingen, concerten, maar ook workshops, waarin leerlingen bv nieuwe technieken leren of kennismaken met nieuwe kunstvormen. Op veel plaatsen in de school hangt en staat werk van leerlingen en elk jaar is de expositie van examenwerk een lust voor het oog. Daarnaast vinden er reizen plaats, bv naar Rome, Athene, Parijs, Londen of Berlijn, waar veel kunst te genieten valt.

Lessen in kunst en cultuur

 

Kunstonderwijs heeft op het HWC een ruime plaats in het rooster. Het betreft in de onderbouw de vakken tekenen, handvaardigheid, drama en muziek; daarnaast bieden we het keuzevak Artlab aan in klas 2 en 3. De leerlingen krijgen in de onderbouw ál deze vakken aangeboden en in de bovenbouw staat het verplichte vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) of KCV (Klassieke Culturele Vorming, voor het gymnasium) op het rooster. Daarnaast kunnen leerlingen tekenen, handvaardigheid of muziek kiezen voor hun eindexamen, als ze dat willen. Ook vakken als Latijn en Grieks (op het gymnasium), filosofie (bovenbouw van havo en vwo) en levensbeschouwelijke vorming (in nagenoeg alle leerjaren) versterken onze culturele identiteit.