Vinger aan de pols

We vinden het belangrijk geregeld de kwaliteit van wat we doen tegen het licht te houden. Dat gebeurt op verschillende manieren: door externe instanties zoals de inspectie en de overheid, maar ook intern, bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitsenquêtes onder leerlingen, ouders en personeel. Ook houden we geregeld zgn. focusgesprekken met leerlingen, praten ze mee in het leerlingenparlement en de MR. Nieuwe docenten krijgen extra begeleiding en lesbezoek. Verder evalueren we onze resultaten jaarlijks. De oudercommissie en oudercontactgroepen geven ons waardevolle tips en tops. Uiteindelijk ontvangen we zo feedback op ons onderwijs, onze leerlingbegeleiding en organisatie. Daarmee gaan we aan de slag om te verbeteren wat beter kan. Ook een school is nooit uitgeleerd.