Hoe zit de school in elkaar?


lid Cedergroep
Het HWC is een van de vijf scholen van de Cedergroep, een groep middelbare scholen in Amsterdam en omgeving.

teams
Het HWC is een grote school, daarom hebben we, voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, de school opgedeeld in vijf onderwijskundige teams. Elke leerling begint in een van de onderbouwteams en stapt in de loop van de jaren op school over naar een bovenbouwteam. Dat maakt de school zowel voor leerlingen als docenten overzichtelijk. Deze teams worden geleid door een teamleider. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, de begeleiding en de dagelijkse gang van zaken, alsmede voor het personeelsbeleid in hun team. Elk team bestaat uit een aantal klassen en een groep vaste docenten die zoveel mogelijk lesgeven aan de klassen in hun team. Binnen de teams werken we aan de vernieuwing van het onderwijs en aan resultaatverbetering. Daarnaast is er ook een team ‘passend onderwijs’ dat onder leiding staat van de Teamleider Zorg en een team ‘onderwijsondersteunend personeel' dat wordt aangestuurd door de teamleider bedrijfsvoering.

vaksecties
Naast de teams kennen we ook de zgn. vaksecties: dat zijn alle docenten die het onderwijs in een bepaald vak verzorgen, onder leiding van een sectievoorzitter. Docenten zijn dus lid van een vaksectie en van een team.

schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit twee leden van het directieteam, vijf onderwijskundige teamleiders, de zorgcoördinator en de teamleider OOP/bedrijfsvoering. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de visie en koers van de school.