Bert Kozijn
Rector
koz@hethwc.nl
Hilde van Stelten
Conrector Onderwijs
stl@hethwc.nl
Philip Springer
Teamleider (tweetalig) vwo 4, 5 en 6
spr@hethwc.nl
Matthijs Ran
Teamleider (tweetalig) vmbo-t
ran@hethwc.nl
Raymond Heus
Teamleider bedrijfsvoering/OOP
heu@hethwc.nl
Tosca Schröder
Teamleider havo/vwo 1 en 2 en vwo 1, 2 en 3
sch@hethwc.nl
Pauline de Die
Teamleider tweetalig vwo 1, 2 en 3 en tweetalig havo 1 en 2
die@hethwc.nl
Jolanda van Veen-Filius
Teamleider Zorg
vee@hethwc.nl
Marcel Zwolle
(interim-) Teamleider havo 3, 4 en 5 en tweetalig havo 3
zwo@hethwc.nl

Bert Kozijn

Met veel plezier werk ik in het onderwijs. Bezieling van mensen en in organisaties hebben mijn grote interesse. Mijn inspiratie vind ik vooral in de verwondering over de enorme diversiteit waarin en waarmee mensen hun drijfveren vormgeven. Werken in het voortgezet onderwijs biedt daarvoor veel ruimte. Ik stel me daarin van nature nieuwsgierig op: welke zaken zijn voor jou echt betekenisvol en waar wil jij je energie aan verbinden?

Marcel Zwolle

In mijn ogen is het van belang leerlingen niet alleen naar een diploma te begeleiden, maar ook naar de wereld erna. Hen de vaardigheden en competenties mee te geven, om zich te kunnen redden in het vervolgonderwijs en de maatschappij. Dit gaat met vallen en opstaan, soms ook vanuit onze kant. Samen werken aan de ontwikkeling van elkaar, is in mijn optiek een voorrecht om aan te mogen deelnemen.

Raymond Heus

Het is voor mij een voorrecht om als teamleider bedrijfsvoering/OOP te mogen werken in het onderwijs. Elke dag is weer een kans en biedt een mooie uitdaging om voor onze collega’s en leerlingen het onderwijs te mogen faciliteren.
Dagelijks werken mijn team en ik aan het ondersteunen van het primaire onderwijsproces om de werelden van onderwijs en bedrijfsvoering bij elkaar te brengen en te laten aansluiten op elkaar.


Pauline de Die

Een van de mooiste dingen op een middelbare school is de leerlingen te zien uitgroeien van brugklassertjes tot jongvolwassenen. Ik zie het als onze opdracht om leerlingen mee te geven wat zij nodig hebben om zelfstandig hun weg te vinden de wereld. We leiden hen op tot wereldburgers met een open, kritische blik. Daarvoor hebben ze ook kennis nodig, want zonder kennis ben je weerloos in deze wereld: hoe kun je anders betrouwbare van onbetrouwbare informatie onderscheiden? Zo kunnen zij de wereld in als jonge mensen die weten wie zij zijn en wat bij hen past.

Tosca Schröder

Als teamleider ben ik elke dag bezig om samen met mijn teamdocenten het onderwijs zo vorm te geven dat alle leerlingen worden uitgedaagd om veel te leren en zichzelf te ontwikkelen. Ik ben steeds op zoek naar hoe je het onderwijs zo kan aanbieden aan leerlingen, dat ze geactiveerd en gemotiveerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Differentiatie, waarbij leerlingen verschillende leerroutes volgen om hun doel te behalen, is iets waar ik in de komende jaren mee aan de slag wil.

Matthijs Ran

Leerlingen die op het vmbo-t terechtkomen, hebben een basisschooltijd achter de rug waar ze cognitief altijd gemiddeld zijn geweest. Als ze vervolgens kiezen voor een school voor voortgezet onderwijs hebben ze niet de keuze uit veel verschillende soorten onderwijs, dat is immers altijd weggelegd voor leerlingen met een hoger advies. Deze kennelijke kansenongelijkheid heeft mij gestimuleerd om samen met het team de vmbo-t afdeling zo in te richten dat de vmbo-t leerling op het HWC alle kansen krijgt die andere leerlingen ook hebben. Ik ben trots op het onderwijs, de activiteiten en reizen die onze leerlingen ervaren. Daarmee laten we zien wat er allemaal mogelijk is met deze ontzettend leuke en enthousiaste leerlingen.

Van links naar rechts;
Beneden: Matthijs Ran, Jolanda van Veen, Bert Kozijn, Raymond Heus en Marcel Zwolle
Midden: Hilde van Stelten en Pauline de Die
Achter: Tosca Schröder en Philip Springer