De schoolgids 2021-2022

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken - die voor ouders en leerlingen van belang zijn - beschreven staan voor het schooljaar 2021-2022.

Via het paarse menu kunt u de schoolgids digitaal raadplegen. Klik HIER om de schoolgids in PDF formaat te downloaden

 

01.01 Bestuur

De school maakt deel uit van de Cedergroep. Het HWC werkt hierin samen met vier andere protestants-christelijke scholen voor voortgezet onderwijs: de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, het Hervormd Lyceum Zuid, het Hervormd Lyceum West (alle drie in Amsterdam) en het Veenlanden College met locaties in Mijdrecht en Vinkeveen.

De voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Cedergroep is de heer D.B. Adema.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Mw. I. Verheggen voorzitter
Dhr. H. Bettani vice-voorzitter
Mw. M. Meulman lid
Mw. I. Eddini lid
Dhr. K. Sluis lid

 

Deel dit bericht