De schoolgids 2021-2022

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken - die voor ouders en leerlingen van belang zijn - beschreven staan voor het schooljaar 2021-2022.

Via het paarse menu kunt u de schoolgids digitaal raadplegen. Klik HIER om de schoolgids in PDF formaat te downloaden

 

01.07 Pedagogische koers

Onze pedagogische koers is gevat in de volgende uitspraken:
  1. Het motto van de school 'een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde' is leidraad voor het pedagogische handelen.
  2. Elke medewerker in school vervult een pedagogische rol ten aanzien van de leerlingen, is zich bewust van zijn of haar voorbeeldrol en handelt dienovereenkomstig.
  3. Het pedagogische handelen van medewerkers is professioneel en gericht op een optimale ontwikkeling van iedere leerling: we benaderen hen positief, we laten zien dat we vertrouwen in hen hebben, fouten maken mag, we dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.
  4. Het pedagogische handelen van de medewerker berust op de drie pijler die de basisbehoeften vormen bij de ontwikkeling van jonge mensen; relatie, autonomie en competentie:

  • we hebben aandacht voor leerlingen (oog en oor) en leerlingen ervaren dat ook; we investeren in goede, professionele relatie met leerlingen.
  • we geven leerlingen ruimte binnen aangegeven grenzen; we behandelen hen als individu en respecteren hun eigenheid
  • we stimuleren leerlingen die kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze nodig hebben om hun weg te vinden in de samenleving

5. Elke medewerker werkt aan een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door de noties vertrouwen, toezicht en         verantwoordelijkheid.


Deel dit bericht