De schoolgids 2021-2022

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken - die voor ouders en leerlingen van belang zijn - beschreven staan voor het schooljaar 2021-2022.

Via het paarse menu kunt u de schoolgids digitaal raadplegen. Klik HIER om de schoolgids in PDF formaat te downloaden

 

03.06 Vakkenaanbod

Het HWC heeft een grote keus aan vakken. Zo bieden we, naast de reguliere vakken, als bijzondere schoolexamenvakken en/of eindexamenvakken aan:
  • Op vwo: filosofie, bedrijfseconomie, wiskunde D, NLT (Natuur, Leven & Technologie), muziek, beeldende vormgeving, IB en Global Perspectives (tweetalig).
  • Op havo: filosofie, bedrijfseconomie, wiskunde D, NLT, muziek en tekenen.
  • Op vmbo-t: handvaardigheid, tekenen en muziek.
Daarnaast kent het HWC een traditie van grote flexibiliteit als het gaat om het realiseren van (soms ongebruikelijke) wensen van leerlingen in de bovenbouw ten aanzien van hun vakkenpakket. Zo komt het regelmatig voor dat leerlingen met een van de ‘natuurprofielen’ hun pakket uitbreiden met economie, een extra taal of een cultureel vak. Ook het omgekeerde is geen uitzondering: leerlingen die hun maatschappijprofiel aanvullen met een of meer bètavakken. Op de havo is er eveneens ruime keuzevrijheid in het vakkenpakket en is het opnemen van een extra vak mogelijk. Een extra vak kan alleen gevolgd worden als het qua groepsgrootte en rooster mogelijk is.
Deel dit bericht