De schoolgids 2021-2022

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken - die voor ouders en leerlingen van belang zijn - beschreven staan voor het schooljaar 2021-2022.

Via het paarse menu kunt u de schoolgids digitaal raadplegen. Klik HIER om de schoolgids in PDF formaat te downloaden

 

04.01 Het rooster

Om 8.15 uur start de schooldag met een begeleidingsuur, waarin ruimte is voor allerlei soorten begeleiding. Om 09.00 uur starten de reguliere lessen. De leerlingen moeten uiterlijk om 08.55 uur in het schoolgebouw zijn. De schooldag eindigt uiterlijk om 16.25 uur. Leerlingen dienen iedere dag tot 17.00 uur op school beschikbaar te zijn voor schoolwerk. Een schoolweek heeft (maximaal) 25 lessen van 80 minuten, dus maximaal 5 lessen op een dag. In de lagere klassen komen in principe geen tussenuren voor.

Op dinsdag is er een aangepast rooster, dit in verband met onze vergaderingen op dinsdagmiddag. Alle lessen en pauzes zijn dan 5 minuten korter. Af en toe zijn er in verband met een studiedag 50-minutenlessen; het rooster daarvoor wordt tijdig bekendgemaakt.
Deel dit bericht